A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

.

 

Harmonogram zberu odpadu na rok 2019

 

 

Aktuality

21.03.2019

Oznam

Včera bola nájdená fenka nemeckého ovčiaka bez obojku.Nachádza sa v Detve v útulku OZ ZVIERATKOVO.SK. V prípade záujmu kontaktujte telefónne číslo 0948 666 736.

Detail

20.03.2019

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Detail

19.03.2019

OZNAM - MUDr. Peter Heinrich neordinuje

OZNAM - MUDr. Peter Heinrich neordinuje

Všeobecný lekár MUDr. Peter Heinrich odo dňa 20. marca 2019 do 22. marca 2019 neordinuje z dôvodu školenia. Zastupovať ho bude MUDr. Kapuscínska vo Vlkanovej.

Detail

19.03.2019

Výsledky volieb prezidenta SR v roku 2019 - I.kolo

Výsledky volieb prezidenta SR v roku 2019 - I.kolo

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Hrochoť - I.KOLO

Detail

14.03.2019

UPN OBCE HROCHOŤ

Obci Hrochoť bolo dňa 13.03.2019 doručené ROZHODNUTIE OKRESNÉHO ÚRADU BANSKÁ BYSTRICA, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica č. OU-BB-OSZP3-2019/009185-020: strategický dokument „Územný plán obce Hrochoť – Zmeny a doplnky č. 1 Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celé znenie strategického dokumentu je zverejnené na stránke obce Hrochoť (www.hrochot.sk) a je k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Detail

06.03.2019

UPOZORNENIE na jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

UPOZORNENIE na jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné

Detail

05.03.2019

TVORIVÉ DIELNE

TVORIVÉ DIELNE

Pozvánka TVORIVÉ DIELNE - ZDOBENIE VEĽKONOČNÝCH MEDOVNÍKOV KEDY: 13.03.2019 KDE: zasadačka obecného úradu

Detail

26.02.2019

OZNAM

OZNAM

Oznamujeme, že dňa 28. 02. 2019 nebude Obecný úrad Hrochoť vybavovať stránky: overovanie, matrika, výber poplatkov z dôvodu školenia zamestnancov obce.

Detail

08.02.2019

ÚPN obce Hrochoť, Zmeny a doplnky č. 1

ÚPN obce Hrochoť, Zmeny a doplnky č. 1

Bližšie informácie k Územnému plánu obce Hrochoť, zmenám a doplnkom č. 1 sú zverejnené na webovej stránke obce: MENU SAMOSPRÁVA Územný plán obce Hrochoť

Detail

06.02.2019

REKONŠTRUKCIA POLYTECHNICKÝ UČEBNÍ 1

REKONŠTRUKCIA POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ

REKONŠTRUKCIA POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ Obec Hrochoť získala nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu polytechnických učební v základnej škole v maximálnej výške 125 698,25 EUR z celkových nákladov projektu 132 313, 95 EUR. V rámci rekonštrukcie sa vykonajú stavebné úpravy priestorov a technické vybavenie učební. Týmto sa zvýši celková kvalita vyučovacieho procesu v škole

Detail

Okres : Banská Bystrica

 

Mikroregión : Severné Podpoľanie

                           

 

Prvá písomná zmienka : 1296

 

Nadmorská výška : 636 m.n.m

 

Počet obyvateľov : 1486

 

 

21.03.2019

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Detail