A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

.

 

 

 

Aktuality

20.05.2020

tu ku stiahnutiu

PODPORTE OBNOVU FRESIEK V DÚBRAVICI

Aj pamiatky potrebujú chrániť. Mnohé sú v zlom stave a pomoc Nadácie VÚB môže zabezpečiť, že tu budú s nami aj naďalej. Práve preto Nadácia VÚB každoročne vyhlasuje súťaž Poklady Slovenska, ktorou pomáha vzácnym kultúrnym pamiatkam grantom do výšky 50 000 €. V stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica na predhorí Poľany boli objavené vzácne nástenné maľby. Nový výskum odkryl doposiaľ neznámu maliarsku výzdobu vytvorenú na prelome gotiky a renesancie (15.-16. st.) technikou al secco, teda maľbou na suchú omietku. Ikonografické scény z vrcholového obdobia nástennej maľby vo vidieckom sakrálnom umení pokrývajú steny temer v celom objekte. Popri ornamentoch sú odkryté aj figurálne biblické motívy, na víťaznom oblúku heraldické motívy a v sakristii erb Dúbravických. Obnova fresiek umožní rozšíriť zoznam stredovekých nástenných malieb na Slovensku.

Detail

19.05.2020

tu ku stiahnutiu

CHRÁŇME SI NAŠU PRÍRODU

Vážení občania, obec pravidelne upratuje intravilán a extravilán obce hlavne od pet fliaš. Vzhľadom na tohtoročnú mimoriadnu situáciu evidujeme zvýšené množstvá odpadov pri pravidelných zberoch spoločnosťou Marius Pedersen. Obraciame sa na občanov, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijeme, aby si v rámci svojich možností upratali okolie svojich domov, primerane kosili a starali sa o svoje preddomie. Zároveň prosíme tých občanov, ktorí v rámci prechádzok po okolí obce sú ochotní pomôcť pri odstraňovaní nelegálnych skládok, aby si so sebou zobrali vrecia a pomohli upratať po arogantných spoluobčanoch, ktorí tieto skládky vytvárajú. Vrecia s odpadom môžete priniesť pred bránu obecného úradu, v pracovných dňoch do dvora obecného úradu alebo kontaktujte pracovníkov obce, ak tieto vrecia zostanú v prírode. Vyzývame občanov, aby s odpadom vrátane stavebného odpadu nakladali v zmysle platných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Fotodokumentácia z okolia obce.

Detail

19.05.2020

OZNAM

OZNAM

Vážení spoluobčania, dňa 20.05. 2020 to je v stredu sa v našej obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

Detail

11.05.2020

tu ku stiahnutiu

Zber železa a železného odpadu

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že v dňoch od 11.05.2020 do 15.05. 2020 bude prebiehať v našej zber železa a železného odpadu. Uvedený odpad môžete priniesť do dvora obecného úradu v čase úradných hodín. V stredu bude zber prebiehať od 08.00 hod. do 18.00 hod.

Detail

07.05.2020

OZNAM

Informácia o vývoze nebezpečného odpadu

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám, že v našej obci sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu. Občania môžu nosiť nebezpečný odpad do dvora Obecného úradu v pracovných dňoch v čase úradných hodín od 11.05.2020 do 19.05 2020.

Detail

06.05.2020

tu ku stiahnutiu

CESTOVNÝ PORIADOK PLATNÝ OD NEDELE 10.05.2020

PRÍMESTSKÉ AUTOBUSY SAD ZVOLEN A.S. OD NEDELE 10. 5. 2020 DO ODVOLANIA JAZDIA AKO POČAS DNÍ ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN.

Detail

06.05.2020

tu ku stiahnutiu

Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa

Cieľom projektu je zmena palivovej základne pri výrobe tepla v objekte ZŠ z fosílnych palív na OZE - biomasu prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu "Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív". Obsahom hlavnej aktivity je rekonštrukcia a modernizácia kotolne s výmenou pôvodného kotla za dva nové vysoko účinné nízko emisné kotly na biomasu s dokonalejším spaľovaním, čím sa zníži množstvo produkovaných emisií a zvýši sa efektivita výroby energie ako aj rekonštrukciou rozvodov UK. Miestom realizácie projektu je Základná škola s materskou školou v obci Hrochoť.

Detail

30.04.2020

tu ku stiahnutiu

OZNAM

Oznamuje, že v intraviláne obce Hrochoť sa našiel dron. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v čase úradných hodín.

Detail

29.04.2020

tu ku stiahnutiu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici odvoláva dňom 28.04.2020 od 12:00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Detail

29.04.2020

tu ku stiahnutiu

Letáčik s informáciami pre seniorov

Informačný letáčik s dôležitými telefonickými kontaktmi pre seniorov, na ktoré sa môžu seniori v prípade potreby obrátiť, takisto obsahuje stručné zásady prevencie pred koronavírusom.

Detail

Okres : Banská Bystrica

 

Mikroregión : Severné Podpoľanie

                           

 

Prvá písomná zmienka : 1296

 

Nadmorská výška : 636 m.n.m

 

Počet obyvateľov : 1486

 

 

21.01.2020

Nové hasičské vozidlo DHZO Hrochoť

Nové hasičské vozidlo DHZO Hrochoť

Nové hasičské vozidlo DHZO Hrochoť

Detail