Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Hrochoť
ObecHrochoť

Voľby do NR SR v roku 2020

Informácia pre voliča 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Informácia pre voliča - voľby do NR SR.docx (23.49 kB)

www.minv.sk/?nr20-volic 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu: www.minv.sk/?nr20-preukaz

VOĽBA  POŠTOU 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov:

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra SR na adresu: MV SR, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC,  elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená MV SR na elektronickú adresu volby@minv.sk najneskôr 50 dní  predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.01.2020). 

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi
 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.
Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája
 • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky (dátum na osvedčení nemá byť starší ako 6 mesiacov).

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

www.minv.sk/?nr20-posta1

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia:môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu):
Obecný úrad Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť, SLOVAK REPUBLIC

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu: - hrochot@hrochot.sk, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle: www.hrochot.sk - VOĽBY alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na obecnom úrade.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi
 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa)
 • poučenie o spôsobe hlasovania.
TLAČIVO: ŽIADOSŤ O VOĽBU POŠTOU:  tu ku stiahnutiu
Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok ....

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ....

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.

 Odoslať návratnú obálku ....

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020). 

OZNAM

doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020

oznam

Delegovanie člena a náhradníka do OVK v Hrochoti 

OZNAM

OZNAM

OZNAM

OZNAM

OZNAM

Výsledky volieb do Národnej strany Slovenskej republiky 2020 podľa volebných okrskov

oznam

Zverejňovanie

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Úradné hodiny

PONDELOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
UTOROK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
STREDA
07:00 - 12:00    13:00 - 16:00
ŠTVRTOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
PIATOK
08:00 - 12:00    13:00 - 13:30

Kalendár

Počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
mierny dážď 24 °C 11 °C
mierny dážď, slabý severný vietor
vietorS, 2.43m/s
tlak1013hPa
vlhkosť55%
zrážky5.8mm

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Smútočné oznamy

Parte

Naždy nás opustili

 

 

 

 

Kroniky obce

Kronika

E-služby DCOM

E-sluzby

Mohlo by Vás zaujímať


hore