Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Hrochoť
ObecHrochoť

SHR - Samostatne hospodáriaci roľník

Jednu z foriem podnikania fyzických osôb tvoria samostatne hospodáriaci roľníci. Ide o osobitný typ podnikania

v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb.

Právnu úpravu v tejto oblasti upravuje zákon  č.  105/1990 Zb. o    súkromnom     podnikaní v znení neskorších

predpisov  (zákon  o  SHR  č.  219/1991 Zb.),  ktorého  základným   účelom  je  zjednodušenie   prevádzkovania 

poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu. 

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. 

Ide najmä o činnosť FO, ktorá:

- vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne,

- vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie, pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobiných predpisov, len s týmto súhlasom,

- poskytuje príležitosne práce alebo výkony súvisiace s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výroby, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú alebo dobýva nevyhradené nerasty. 

Osoba, ktorá podniká ako SHR musí mať pridelené IČO. 

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO SHR

Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch.

Potrebujete

• platný občiansky preukaz

• preukaz zdravotnej poisťovne žiadateľa o zápis SHR

• register farmy (ak je vydaný)

• živnostenský list (ak je vydaný), (činnosť SHR nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľa navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie). 

• list vlastníctva (originál s kolkom), príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať
*/ pri podnikaní v živočíšnej výrobe, rastlinnej výrobe kombinovanej so živočíšnou stanovisko Regionálnej veterinárnej správy Banská Bystrica 

V žiadosti o zápis do evidencie SHR je potrebné vyznačiť činnosť SHR:

a/ rastlinná výroba (obilniny, olejniny, strukoviny, zemiaky, cukrová repa, cukor, ovocie a zelenina, školské ovocie, mak a konope, vinohrady a víno, pestovanie GM rastlín, liečivé a aromatické rastliny, okrasné rastliny, rastlinolekárska starostlivosť, prípravky na ochranu rastlín a pomocné prípravky v ochrane rastlín, hnojivá, ...) 

b/ živočíšna výroba (hydina a vajcia, bežce, ošípané, hovädzí dobytok, mlieko, ovce a kozy, ryby, včely, kone, kožušinové zvieratá, spoločenské zvieratá)

c/ rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou

d/ iné výkony(služby) súvisice s poľnohospodárskou činnosťou ... (myslí sa hospodárenie na vode alebo hospodárenie v lese) 

Poplatok
6,50 € pri vydaní osvedčenia
1,50 € za zmenu priezviska, alebo pobytu v zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
Lehota na vybavenie
30 dní

Žiadateľ obdrží originál Osvedčenia o zápise do evidencie SHR. Na Štatistickom úrade (v krajskom meste) - Štatistický úrad v Banskej Bystrici - požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Vyplní žiadosť, ktorú má ŠU zverejnenú na internetovej stránke a zaplatí v kolkoch, hotovosťou alebo prevodom z banky správny poplatok vo výške 3,00 €. 

ZRUŠENIE OSVEDČENIA O ZÁPISE SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR  v evidencii obce Turová  a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.

Potrebujete

  • originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR.
Lehota na vybavenie
30 dní
Legislatíva
Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných tokoch.

Potrebné doklady:
- Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
- Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva)
- Doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje
- Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
ZMENA ÚDAJOV V ČINNOSTI SHR 

Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.

Každú zmenu je SHR povinný ohlásiť do 15 dní príslušnej obci. 

O zápise dostane SHR osvedčenie. Za vydanie osvedčenia zaplatí SHR správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
Príslušná obec upovedomí o zápise do evidencie okrem iných aj príslušný orgán štátnej štatistiky, ktorý SHR pridelí identifikačné číslo (ďalej len IČO), ktoré potom príslušná obec zapíše do evidencie.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o zrušenie SHR

tlačivo - žiadosť o zrušenie osvedčenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,94 kB

Žiadosť o zmenu údajov o SHR

tlačivo - zmena údajov o SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,54 kB

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

tlačivo - žiadosť o zápis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,58 kB

Samospráva

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Úradné hodiny

PONDELOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
UTOROK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
STREDA
07:00 - 12:00    13:00 - 16:00
ŠTVRTOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
PIATOK
08:00 - 12:00    13:00 - 13:30

Kalendár

Počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
mierny dážď 24 °C 11 °C
mierny dážď, slabý severný vietor
vietorS, 2.43m/s
tlak1013hPa
vlhkosť55%
zrážky5.8mm

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Smútočné oznamy

Parte

Naždy nás opustili

 

 

 

 

Kroniky obce

Kronika

E-služby DCOM

E-sluzby

Mohlo by Vás zaujímať


hore