Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Hrochoť
ObecHrochoť

Hlavný kontrolor obce

Ing. Mária Paličková

Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobru 6 rokov. Za svoju činnosť zodpovedá OZ. Hlavný kontrolór kontroluje najmä  príjmy a výdavky rozpočtu obce, nakladanie s majetkom obce. Výsledky kontrol predkladá priamo OZ. Spracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v OZ. Zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s poradným hlasom. Výkon funkcie hlavného kontrolóra  sa končí vzdaním sa funkcie alebo odvolaním z funkcie. Rozsah činnosti, organizačnú štruktúru, pôsobenie kontroly a odmeňovanie schvaľuje OZ. 

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra
§ 18        
Postavenie hlavného kontrolóra 

1/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra neplatné. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou:

 • a/ poslanca,
 • b/ starostu,
 • c/ člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 • d/ iného zamestnanca obce,
 • e/ podľa osobitného zákona.  

Hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiach, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť len so súhlasom OZ. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

§ 18f  
Úlohy hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór

 • a/ vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
 • b/ predkladá OZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý muśí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v OZ zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v OZ,
 • d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí,
 • e/ predkladá OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • g/ vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • h/ je povinný vykonávať kontrolu, ak ho o to požiada OZ,
 • i/ plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi. 

2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024

Plán HKO na 1 polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,96 kB

2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 716,47 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrlóra na 2. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrlóra na 2. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,61 kB

2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného konrolóra na 1. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného konrolóra na 1. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 711,62 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 645,51 kB

2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,14 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 623,96 kB

2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 529,02 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 459,68 kB

2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,17 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,5 kB

2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 477,09 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 477,23 kB

2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,46 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,46 kB

2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,78 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,82 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kotrolórky na rok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kotrolórky na rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 537,83 kB

2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2015.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,6 kB

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2014

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 770,42 kB
Zobrazené 1-20 z 21

Samospráva

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Úradné hodiny

PONDELOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
UTOROK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
STREDA
07:00 - 12:00    13:00 - 16:00
ŠTVRTOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
PIATOK
08:00 - 12:00    13:00 - 13:30

Kalendár

Počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
mierny dážď 24 °C 11 °C
mierny dážď, slabý severný vietor
vietorS, 2.43m/s
tlak1013hPa
vlhkosť55%
zrážky5.8mm

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Smútočné oznamy

Parte

Naždy nás opustili

 

 

 

 

Kroniky obce

Kronika

E-služby DCOM

E-sluzby

Mohlo by Vás zaujímať


hore