A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

.

 

Okres : Banská Bystrica

 

Mikroregión : Severné Podpoľanie

                           Podpoľanie

 

Prvá písomná zmienka : 1296

 

Nadmorská výška : 636 m.n.m

 

Počet obyvateľov : 1486

 

 

05.09.2018

Obnova parku

Obnova parku

Obnova parku

Detail

18.09.2018

Tvorivé dielne

Obec Hrochoť pozýva na tvorivé dielne - príprava kuracej rolády, dňa 20. 09. 2018 o 18.00 hodine do kultúrneho domu v Hrochoti.

Detail Aktuality

14.09.2018

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny OZNAMUJE, že dňa 05. 10. 2018 o 10:00 hod. sa v zasadačke na prízemí na Mestskom úrade v Detve bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048

Detail Aktuality

13.09.2018

OZNAM

Obec Hrochoť oznamuje, že od 24. 09. 2018 zriaďuje na obecnom úrade obce Hrochoť klientské hodiny stavebného úradu pre občanov obce Hrochoť.

Detail Aktuality

24.08.2018

Oznam

Všeobecný lekár neordinuje.

Detail Aktuality

22.08.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky - opakované - Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Výzva na predloženie cenovej ponuky - OPAKOVANÁ "Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku-Obec Hrochoť" Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: ň10.09.2018 do 09:00 hod. Miesto predkladania ponúk: Obec Hrochoť Poštou na adresu uvedenú v bode 1. výzvy na predkladanej cenovej ponuky v obálke označenej „ihrisko“ a „NEOTVÁRAŤ“ Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte v obálke označenej „ihrisko” a „NEOTVÁRAŤ“ Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk uvedeného v tomto odseku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk: 10.09.2018 o 09:30 hod. - Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1 Výzvy na predkladanie cenovej ponuky

Detail Aktuality

20.08.2018

Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici - OZNÁMENIE

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici požiadalo obce o spoluprácu pri preventívnom pôsobení vo vzťahu k vodičom motorových vozidiel.

Detail Aktuality

03.08.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bude v termíne od: 06.09.2018 - 08:00 do: 06.09.2018-15:30 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadenia distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia bude pre odberné miesta: Kyslinky súpisné číslo 606

Detail Aktuality

21.06.2018

POZVÁNKA

Obec Čerín pozýva na Petropavlovský jarmok Miesto konania: Čačín Deň konania: 30. 06. 2018

Detail Aktuality

18.06.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky -Výmena umelého trávnika

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Obec Hrochoť

Detail Aktuality

18.06.2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Banská Bystrica od 18.06.2018, 7.00 hod.

Detail Aktuality