A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

.

 

Okres : Banská Bystrica

 

Mikroregión : Severné Podpoľanie

                           Podpoľanie

 

Prvá písomná zmienka : 1296

 

Nadmorská výška : 636 m.n.m

 

Počet obyvateľov : 1486

 

 

12.10.2018

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Detail

18.10.2018

Nové vydanie HROCHOTSKÝ HLÁSNIK č.4

Obecné noviny

Detail Aktuality

12.10.2018

OZNAM - OBMEDZENIE POHYBU VOZIDIEL

OZNAM - OBMEDZENIE POHYBU VOZIDIEL

Detail Aktuality

08.10.2018

Územný plán obce Hrochoť, zmeny a doplnky č. 1

Územný plán obce Hrochoť, zmeny a doplnky č. 1

Detail Aktuality

05.10.2018

Jesenné upratovanie v Hrochoti 2018

Výzva na zapojenie sa do jesenného upratovania v obci Hrochoť.

Detail Aktuality

04.10.2018

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Detail Aktuality

03.10.2018

Oznam

Odpočet vodomerov

Detail Aktuality

03.10.2018

Upozornenie

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Detail Aktuality

21.09.2018

OZNAM - OBMEDZENIE POHYBU VOZIDIEL

Stavebný dozor Ing. P. Novota oznamuje obmedzenie pohybu všetkých vozidiel, t.j. ZÁKAZ VJAZDU, MIMO VOZIDIEL STAVBY v rámci stavby: "LC Hrochoťská dolina, rekonštrukcia" od 21. 09. 2018 do 30. 09. 2018 - nedeľa vrátane z dôvodu realizácie stabilizácie podkladovej vrstvy a dodržania technologického postupu.

Detail Aktuality

14.09.2018

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny OZNAMUJE, že dňa 05. 10. 2018 o 10:00 hod. sa v zasadačke na prízemí na Mestskom úrade v Detve bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048

Detail Aktuality

13.09.2018

OZNAM

Obec Hrochoť oznamuje, že od 24. 09. 2018 zriaďuje na obecnom úrade obce Hrochoť klientské hodiny stavebného úradu pre občanov obce Hrochoť.

Detail Aktuality