A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania


na  sobotu  10. novembra  2018

 

Viac informácií o Voľbách do orgánov samosprávy obcí a vzory tlačív nájdte na stránke Ministerstva vnútra SR 

http://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

tu ku stiahnutiu

 

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

v slovenskom jazyku :

tu ku stiahnutiu

v jazyku národnostných menšín:

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

 

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

tu ku stiahnutiu

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby starostu obce Hrochoť 

ZOZNAM

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstvo v Hrochoti

ZOZNAM

 

Určenie volebných okrskov a určenie volebných miestností 

Určenie volebný miestností, okrskov

 

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v Hrochoti

Vymenovanie zapisovateľa OVK

 

I N F O R M Á C I A

INFORMÁCIA

OZNAM  

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie 

 

Doručovanie oznámení

 

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Hrochoti

Vymenovanie zapisovateľa MVK

 

 

 

 

Oznámenie

Oznámenie o počte obyvateľov