A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania


na sobotu  4. novembra  2017

 

Viac informácií o Voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vzory tlačív nájdte na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk 

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 

tu ku stiahnutiu

 

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

v slovenskom jazyku : 

tu ku stiahnutiu

v jazyku národnostných menšín : 

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

 

Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazyka národnostných menšín 

tu ku stiahnutiu

 

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

tu ku stiahnutiu

 

V zmysle ust. § 138 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení môže politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva zaslať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie okrem listinnej formy aj elektronicky. 

Obec Hrochoť má vytvorené dva volebné okrsky.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových  volebných komisií : 

hrochot@hrochot.sk 

 

Obec Hrochoť v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 vyhradila miesta na vylepovanie volebných plagátov v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrochoť č. 09/2015 :  tu ku stiahnutiu

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 

tu ku stiahnutiu

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samsprávneho kraja podľa volebných obvodov 

tu ku stiahnutiu

 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB POSLANCOV ZASTUPITEĽSTVA A VOLIEB PREDSEDU 

BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

tu ku stiahnutiu