A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 28/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do EP v roku 2019

tu ku stiahnutiu

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku 

tu ku stiahnutiu

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazyku 

tu ku stiahnutiu

 

Členské štáty Európskej únie 

tu ku stiahnutiu

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_sk 

 

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky 

tu ku stiahnutiu

 

Vyhlásenie podľa § 75 ods. 3 volebného zákona 

tu ku stiahnutiu

 

Informácie pre občana iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území obce, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku 

tu ku stiahnutiu

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2019 - OBEC HROCHOŤ 

OZNAMOZNAM

OZNAM

Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

OZNAM

OZNAM 

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

OZNAM

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v Hrochoti

OZNAM

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností 

OZNAM