A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Profil verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ :      Obec Hrochoť 

Sídlo :                                  Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť 

IČO :                                    00 313 475

DIČ :                                    2021115855

Štatutárny zástupca :      Bc. Marian Mazúch

E-mail :                               hrochot@hrochot.sk, marian.mazuch@hrochot.sk

Telefón :                             0484190160

Fax :                                    0484190162

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

„Učebňa Polytechnika - didaktické pomôcky”

Výzva na predloženie ponúk

tu ku stiahnutiu

Časť 1: Učebňa polytechnika 

tu ku stiahnutiu

Časť 2: Didaktika polytechnika 

tu ku stiahnutiu

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

,,Rekonštrukcia učební v ZŠ a MŠ  HROCHOŤ”

Odpovede na žiadost o vysvetlenie

tu ku stiahnutiu

Oprava č. 2 - Výzva na predloženie ponúk

tu ku stiahnutiu

Rekonštrukcia polytechnických učební

tu ku stiahnutiu

Výzva na predloženie ponúk - oprava lehoty výstavby k výzve na súťaž

tu ku stiahnutiu

Súhrnná technická správa

tu ku stiahnutiu

Sprievodná správa

tu ku stiahnutiu

Výzva na predloženie ponúk

tu ku stiahnutiu

Súhrnná technická správa

tu ku stiahnutiu

Projekt 

tu ku stiahnutiu

Exteriérové úpravy

tu ku stiahnutiu

Dielne

tu ku stiahnutiu

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

,,Wifi pre obec Hrochoť"

Výzva na predkladanie ponúk

tu ku stiahnutiu

 

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Obec Hrochoť - II.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

tu ku stiahnutiu

Príloha č. 2 

tu ku stiahnutiu

Príloha č. 3

tu ku stiahnutiu