A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Profil verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ :      Obec Hrochoť 

Sídlo :                                  Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť 

IČO :                                    00 313 475

DIČ :                                    2021115855

Štatutárny zástupca :      Bc. Marian Mazúch

E-mail :                               hrochot@hrochot.sk, marian.mazuch@hrochot.sk

Telefón :                             0484190160

Fax :                                    0484190162

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

,,Wifi pre obec Hrochoť"

Výzva na predkladanie ponúk

tu ku stiahnutiu

 

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Obec Hrochoť - II.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

tu ku stiahnutiu

Príloha č. 2 

tu ku stiahnutiu

Príloha č. 3

tu ku stiahnutiu