A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

.

 

 

 

Obec Hrochoť, v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom

 

“Finančná pomoc rodine Berkyovej po požiari rodinného domu“

 

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky : Obec Hrochoť, IČO 00 313 475,

 

Účel dobrovoľnej zbierky : Finančný príspevok pre rodinu Berkyovú, na nevyhnutné výdavky spojené s opravami po požiari rodinného domu.

 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Hrochoť, vedený v Prima banka, pobočka Banská Bystria, číslo IBAN SK37 5600 0000 0012 0261 2018. Do správy sa uvedie meno prispievateľa, alebo názov spoločnosti.
  2.  
  3. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Hrochoti, s označením ,,Dobrovoľná zbierka“

 

Doba konania dobrovoľnej zbierky : od 04.03.2021 do 31.08.2021

 

Finančné prostriedky získané zbierkou budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky (príjme a použití finančných prostriedkov) budú poslanci a verejnosť informovaní zverejnením údajov na úradnej tabuli, na webovej stránke obce Hrochoť www.hrochot.sk, prípadne zverejnením v médiách. Kontrolu použitia získaných finančných prostriedkov zabezpečí hlavná kontrolórka obce.

Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hrochoť, konanom dňa ......., uznesením č. /2021

 

V Hrochoti, dňa 04.03.2021

 

                                                                                                                         Bc. Marian Mazúch v.r.

                                                                                                                         starosta obce Hrochoť

Aktuality

05.03.2021

OZNAM

OZNAM

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že dňa 08.03.2021 to je v pondelok sa v našej obci uskutoční vývoz triedeného odpadu a to plastov. Vyložte si preto prosím žlté vrecia.

Detail

03.03.2021

tu ku stiahnutiu

OZNAM TESTOVANIE V OBCI HROCHOŤ DŇA 06.03. 2021

Obec Hrochoť sa zapojí do testovania na ochorenie COVID 19 dňa 06.03.2021

Detail

03.03.2021

tu ku stiahnutiu

PREVÁDZKA ZÁKLADNÝCH A MATERSKÝCH ŠKÔL OD 8. MARCA 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal rozhodnutie, ktorým s účinnosťou od 8. marca 2021 upravuje prevádzku materských škôl a základných škôl.

Detail

01.03.2021

tu ku stiahnutiu

SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE

Počas víkendu v nedeľu 28.02.2021 bolo v našej obci v rámci testovania na ochorenie COVID-19 miestnou samosprávou pretestovaných 564 obyvateľov, z toho boli 3 prípady pozitívne. Ďakujem celému testovaciemu tímu za spoluprácu. Marian Mazúch, starosta obce

Detail

26.02.2021

tu ku stiahnutiu

OZNAM

Vážení spoluobčania, Oznamujeme Vám, že dňa 01.03.2021 to je v pondelok sa v našej obci uskutoční vývoz triedeného odpadu a to skla. Vyložte si preto prosím zelené vrecia

Detail

24.02.2021

tu ku stiahnutiu

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Obec Hrochoť ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu Upratovačka.

Detail

24.02.2021

OZNAM ODSTÁVKA VODY 1

OZNAM ODSTÁVKA VODY

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica oznamuje, že dňa 25.02. 2021 to je zajtra bude v čase od 08.00 hod. z dôvodu poruchy odstávka dodávky vody v celej obci. Odstávka dodávky vody bude trvať až do odstránenia poruchy.

Detail

23.02.2021

tu ku stiahnutiu

PRAVIDLÁ VYCHÁDZANIA PODĽA COVID - AUTOMATU ÚČINNÉ OD 22. FEBRUÁRA 2021

Na Slovensku je po novom 15 okresov, kde je najväčšie riziko šírenia ochorenia COVID-19.

Detail

23.02.2021

OZNAM

OZNAM

Vážení spoluobčania, dňa 24.02.2021 to je v stredu sa v našej obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

Detail

22.02.2021

tu ku stiahnutiu

OZNAM

ODSTÁVKA VODY

Detail

Okres : Banská Bystrica

 

Mikroregión : Severné Podpoľanie

                           

 

Prvá písomná zmienka : 1296

 

Nadmorská výška : 636 m.n.m

 

Počet obyvateľov : 1486

 

 

05.01.2021

ODPAD V PRÍRODE

ODPAD V PRÍRODE

Obec Hrochoť už dlhé roky zápasí s nelegálnym odpadom v prírode. Niektorí obyvatelia si neuvedomujú, že znečisťovaním svojho životného prostredia poškodzujú aj sami seba. V časti od družstva po mlyn vznikajú nežiadúce smetiská. Ľudia sem chodia na prechádzky, ale miesto príjemného prostredia tu nájdu veľké množstvo pivových fliaš, koberce, kože zo zvierat, celé balíky nespotrebovaného sena zviazané plastom, kovové stoly, stoličky a iné komodity. Treba len dúfať, že ľudia si konečne začnú uvedomovať, že žiadny odpad do prírody nepatrí.

Detail