A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Zamestnanci OÚ
 

  Zamestnanci obce Hrochoť  
1.  Ing. Marta Šágiová  financie a rozpočet, správa miestnych daní, mzdy a personalistika, hlavná pokladňa obce, overovanie
2. Mgr. Anna Zátrochová

sekretariát obce, registratúra, evidencia obyvateľov, odpadové hospodárstvo, poplatky, sociálne veci a kuratela, pokladňa obce, overovanie, poplatky za komunálny odpad, SHR 

3. Ing. Michaela Škamlová  vedenie účtovníctva a majetku obce, školstvo, poplatky, nájomné cintorína, civilná ochrana, evidencia zmlúv, pokladňa obce, overovanie
4. Mgr. Dana Kováčová 

sekretariát obce, registratúra, evidencia obyvateľov, odpadové hospodárstvo, poplatky, sociálne veci a kuratela, pokladňa obce, overovanie, poplatky za komunálny odpad, SHR 

5. Anna Majerová

 

upratovačka

 

6. Branislav Diško  vodič, kurič, údržbár, strojník
7. 

Ing. Mária Paličková

hlavný kontrolór obce
8. Ing. Lukáš Vlček referent stavebného úradu
 

 

Dohody o vykonaní práce