A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

ROK 2019 

ÚPN obce Hrochoť, Zmeny a doplnky č. 1

ČISTOPIS - SCHVÁLENÝ

Smerná časť

tu ku stiahnutiu

Záväzná časť

tu ku stiahnutiu

Mapová časť

tu ku stiahnutiu - 02 - nalozka

tu ku stiahnutiu - 02 - sutlac

tu ku stiahnutiu - 02 - podklad

tu ku stiahnutiu - 03 - nalozka

tu ku stiahnutiu - 03 - podkad

tu ku stiahnutiu - 04 - nalozka

tu ku stiahnutiu - 04 - podklad

tu ku stiahnutiu - 04 - sutlac

tu ku stiahnutiu - 05 - nalozka

tu ku stiahnutiu - 05 - podklad

tu ku stiahnutiu - 05 - sutlac

tu ku stiahnutiu - 07 - nalozka

tu ku stiahnutiu - 07 - podklad

tu ku stiahnutiu - 07 - sutlac

 

Výpis uznesenia - Uznesenie č.35/2007 zo dňa 15.03.2007

tu ku stiahnutiu 

Výpis uznesenia - Uznesenie č. 62/2019 zo dňa 19.06.2019

tu ku stiahnutiu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2019

ÚPN obce Hrochoť, Zmeny a doplnky č. 1

 

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2

 

Dotknutá obec: Čerín, Poniky, Hrochoť, Sebedín - Bečov, Očová (okresy: Banská Bystrica, Zvolen)

Príslušný orgán: OkÚ Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica

Obstarávateľ: Obec Hrochoť

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategiskom-dokumente-upn-obce-hrochot-zmeny-doplnky-c-1 

 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení nesrkoších predpisov, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje adresu, na ktorú možno predkladať verejnosti stanoviská k predloženému oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce Hrochoť, Zmeny a doplnky č. 1". 

Adresa: Okresný úrad Banská Bystrica

              Odbor starostlivosti o životné prostredie 

              Námestie Ľudovíta Štúra 1

              974 01 Banská Bystrica 

Oznámenie pre verejnosť 

tu ku stiahnutiu 

Oznámenie o strategickom dokumente - ÚPN obce Hrochoť, Zmeny a doplnky č. 1

tu ku stiahnutiu

Titulný list

tu ku stiahnutiu

Záväzná časť

tu ku stiahnutiu

Smerná časť

tu ku stiahnutiu

hrochot_02_sutlac

tu ku stiahnutiu

hrochot_03_sutlac

tu ku stiahnutiu

hrochot_05_sutlac

tu ku stiahnutiu

hrochot_07_sutlac

tu ku stiahnutiu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2018 

 

OZNAM - začatie obstarávania UPN obce Hrochoť - Zmeny a doplnky č. 1

tu ku stiahnutiu

Oznam o prerokovaní UPN obce Hrochoť

tu ku stiahnutiu

Titulný list UPN

tu ku stiahnutiu

Záväzná časť

tu ku stiahnutiu

Smerná časť

tu ku stiahnutiu

Mapa - UPN obce Hrochoť

tu ku stiahnutiu

Mapa - UPN obce Hrochoť

tu ku stiahnutiu

Mapa - UPN obce Hrochoť

tu ku stiahnutiu

Mapa - UPN obce Hrochoť

tu ku stiahnutiu

Mapa - UPN obce Hrochoť

tu ku stiahnutiu