A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozdelenie poslancov obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých ulíc v obci.

Každý poslanec zodpovedá za pridelené ulice. V prípade akýchkoľvek problémov, podnetov a pripomienok v daných lokalitách ich môžete kontaktovať.

 

Dušan Berky

Poslanecký obvod  

 

Ulica - Dubiny

začína rodinným domom so súpisným číslom : 266

končí rodinným domom so súpisným číslom : 305

(266, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305)

 

Jana Bubelínyová

Poslanecký obvod 

 

Ulica – Na Hanišovú

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 437

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 469

(437, 438, 439, 440, 441, 444, 445, 446, 447, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 469)

Ulica – Družstevná :

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 476

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 496

(476, 477, 478, 479, 495, 496, 497, 499, píla PD, PD – 475)

 

Ing. Dušan Holík

Poslanecký obvod

 

Ulica - Vranní lúžok

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 112

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 127

(112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 127)

 

Ulica – Súdenica

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 99

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 107

(99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108)

 

Ulica – Pod Horou

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 227

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 232

(227, 228, 231, 232)

 

Ulica – Hlavná ulica

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 195

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 95, 258

(194, 193, 186, 185, 183, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 109, 249, 95, 195, 197, 198,, 199, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 251, 252, 253, 255, 256, 258)

 

Ulica – Pod Dubovým dielom

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 170

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 182

(170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

 

Anna Kmeťová

Poslanecký obvod

 

Ulica – Stará voda

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 260

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 354

(260, 261, 262, 263, 264, 309, 310, 311, 312, 353, 354)

 

Ulica – Hlavná ulica

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 94

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 592

(94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 83, 82, 79, 78, 77, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 600, 601, 602, 603, 614, 584, 592)

 

Ulica – Na Kopec

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 46

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 76

(46, 74, 75, 76, 23)

 

Ing. Ján Pecník

Poslanecký obvod

 

Ulica – Ľuda Ondrejova

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 250

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 376

(250, 254, 257, 259, 265, 269, 270, 271, 307, 308, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 364, 365, 366, 367, 377, 369, 372, 373, 374, 375, 376)

 

Ulica – Na Teplici

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 379

Končí rodinným domom so súpisným číslom :  443 

(379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 442, 443)

 

Ulica – Námestie Andreja Sládkoviča

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 343

Končí rodinným domom so súpisným číslom : MŠ 

(343, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 377, 378, MŠ)

 

Ulica – Pod kostolom

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 326

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 605

(326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 559, 570, 585, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 605)

 

Mgr. Zuzana Strelcová

Poslanecký obvod

 

Ulica – Pod Lipie

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 549

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 554

(549, 550, 551, 552, 553, 568, 554)

 

Ulica – Za Brezinku

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 499

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 529

(499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 525, 526, 527, 528, 529)

 

Ulica – Hlavná ulica

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 588 – zdravotné stredisko

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 531 

(588, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 587, 588, 566, 565, 564, 563, 562,  560, 558, 555, 548, 547, 545, 544, 543, 541, 540, 539, 535, 532, 530, 584, 561, 557, 556, 546, 625, 542, 569, 538, 537, 536, 534, 531)

 

Miroslav Rakyta

Poslanecký obvod

 

Ulica – Močare

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 426

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 489

(426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 472, 473, 474, 481, 484, 486, 488, 489)

 

Ulica – Kyslinky

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 607

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 613

(607, 608, 609, 610, 611, 612, 613)

 

Oľga Berkyová

Poslanecký obvod

 

Ulica – Na Záhumnie

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 11

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 59

(11, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)

 

Ulica – Na Hlinky

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 17

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 26

(17, 18, 22, 25, 26)

 

Ulica – Do Trávnika

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 1

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 14

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14)

 

Ulica – Na Dúbravu

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 566 – garáž

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 582 

(566, 567, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 582)

 

Ján Šimko

Poslanecký obvod

 

Ulica – Ľuda Ondrejova

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 250

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 376

(250, 254, 257, 259, 265, 269, 270, 271, 307, 308, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 364, 365, 366, 367, 377, 369, 372, 373, 374, 375, 376)

 

Ulica – Na Teplici

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 379

Končí rodinným domom so súpisným číslom :  443 

(379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 442, 443)

 

Ulica – Námestie Andreja Sládkoviča

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 343

Končí rodinným domom so súpisným číslom : MŠ 

(343, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 377, 378, MŠ)

 

Ulica – Pod kostolom

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 326

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 605

(326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 559, 570, 585, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 605)