A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozdelenie poslancov obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých ulíc v obci.

Každý poslanec zodpovedá za pridelené ulice. V prípade akýchkoľvek problémov, podnetov a pripomienok v daných lokalitách ich môžete kontaktovať.

 

 

Poslanecký obvod  

Zodpovedná poslankyňa :        

Ulica - Dubiny

začína rodinným domom so súpisným číslom : 266

končí rodinným domom so súpisným číslom : 305

(266, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305)

 

Ulica - Pod Skalicu

začína rodinným domom súp. číslo: 96

končí rodinným domom súp. číslo: 129

patria rod. domy – súpisné číslo: 96, 97, 98, 129

 

 

 

Poslanecký obvod 

Zodpovedná poslankyňa:       

Ulica – Na Hanišovú

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 437

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 469

(437, 438, 439, 440, 441, 444, 445, 446, 447, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 469)

 

Ulica – Družstevná

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 476

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 496

(476, 477, 478, 479, 495, 496, 497, 499, píla PD, PD – 475)

 

 

Poslanecký obvod

Zodpovedné poslankyne:            Zuzana Diková  

                  

Ulica - Vranní lúžok

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 112

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 127

(112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 127)

 

Ulica – Súdenica

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 99

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 107

(99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108)

 

Ulica – Pod Horou

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 227

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 232

(227, 228, 231, 232)

 

Ulica – Hlavná ulica

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 195

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 95, 258

(194, 193, 186, 185, 183, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 109, 249, 95, 195, 197, 198,, 199, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 251, 252, 253, 255, 256, 258)

 

Ulica – Pod Dubovým dielom

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 170

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 182

(170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182)

 

 

Poslanecký obvod

Zodpovedná poslankyňa:        

Ulica – Stará voda

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 260

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 354

(260, 261, 262, 263, 264, 309, 310, 311, 312, 353, 354)

 

Ulica – Hlavná ulica

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 94

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 592

(94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 83, 82, 79, 78, 77, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 600, 601, 602, 603, 614, 584, 592)

 

Ulica – Na Kopec

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 46

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 76

(46, 74, 75, 76, 23)

 

 

Poslanecký obvod

Zodpovedný poslanec:            Ján Šimko

Ulica – Ľuda Ondrejova

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 250

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 376

(250, 254, 257, 259, 265, 269, 270, 271, 307, 308, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 364, 365, 366, 367, 377, 369, 372, 373, 374, 375, 376)

 

Ulica – Na Teplici

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 379

Končí rodinným domom so súpisným číslom :  443 

(379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 442, 443)

 

Ulica – Námestie Andreja Sládkoviča

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 343

Končí rodinným domom so súpisným číslom : MŠ 

(343, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 377, 378, MŠ)

 

Ulica – Pod kostolom

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 326

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 605

(326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 559, 570, 585, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 605)

 

 

Poslanecký obvod

Zodpovedný poslanec:            Ing. Ján Pecník

Ulica – Pod Lipie

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 549

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 554

(549, 550, 551, 552, 553, 568, 554)

 

Ulica – Za Brezinku

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 499

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 529

(499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 525, 526, 527, 528, 529)

 

Ulica – Hlavná ulica

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 588 – zdravotné stredisko

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 531 

(588, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 587, 588, 566, 565, 564, 563, 562,  560, 558, 555, 548, 547, 545, 544, 543, 541, 540, 539, 535, 532, 530, 584, 561, 557, 556, 546, 625, 542, 569, 538, 537, 536, 534, 531)

 

 

Poslanecký obvod

Zodpovedný poslanec:            Miroslav Rakyta

Ulica – Močare

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 426

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 489

(426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 472, 473, 474, 481, 484, 486, 488, 489)

 

Osada– Kyslinky

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 607

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 613

(607, 608, 609, 610, 611, 612, 613)

 

 

Poslanecký obvod

Zodpovedný poslanec:          

Ulica – Na Záhumnie

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 11

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 59

(11, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)

 

Ulica – Na Hlinky

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 17

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 26

(17, 18, 22, 25, 26)

 

Ulica – Do Trávnika

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 1

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 14

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14)

 

Ulica – Na Dúbravu

Začína rodinným domom so súpisným číslom : 566 – garáž

Končí rodinným domom so súpisným číslom : 582 

(566, 567, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 582)