A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Preventivár požiarnej ochrany obce Hrochoť :  

Martin Šimko, Na Záhumnie 31/18, Hrochoť 

 

Vedúci kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol : 

Branislav Diško, Na Hanišovú 438/33, Hrochoť 

 

 

Požiarny poriadok obce Hrochoť                        tu ku stiahnutiu

 

 

Ako postupovať pri požiari 

- bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohľasovňu požiarov - tiesňová linka 112 alebo na platné číslo 150 

   Linka 112 platí vo všetkých krajinách Európskej únie. 

- uviesť kde horí (presnú adresu alebo popis miesta), čo horí a kto volá. Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari (napríklad na ktorom poschodí horí) a riadiť sa pokynmi operátora tiesňovej linky, 

- ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké prikrívky a pod.) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, 

- zabezpečiť odvetranie zadymených priestorov (chodieb, schodísk a ostatných únikových ciest slúžiacicha na evakuáciu osob pomocou ventilačných zariadení, okien a pod.), 

- vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí - využiť na to chodvy, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo, 

- poskytnút na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru, 

 

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania 

- ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania : 

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí 

volajte : 150 Hasičský a záchranný zbor