A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Obecný úrad Hrochoť

Kontaktné údaje

Poštová adresa
Obecný úrad Hrochoť
Námestie Andreja Sládkoviča  343/1
976 37 Hrochoť


Telefonický kontakt
tel.: 048/419 01 60
fax: 048/419 01 62


E-mail:
hrochot@hrochot.sk

zatrochova@hrochot.sk
sagiova@hrochot.sk
markova@hrochot.sk

 Úradné hodiny pre stránky: 

Pondelok: 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.
Utorok: 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.
Streda: 7:00 - 12:00 hod. 13:00 - 16:00 hod.
Štvrtok: 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.
Piatok: 8:00 - 12:00 hod.   13:00 - 13:30 hod. 

 

 

Oddelenia obecného úradu

Matrika a evidencia obyvateľstva

 

Mgr. Anna Zátrochová

Tel: 048/4190160,  Fax: 048/4190162,  email: zatrochova@hrochot.sk

 

- Sekretariát starostu obce

- Podateľňa

- Pokladňa obce

- Vedenie registratúry

- Evidencia obyvateľov, domov a bytov

- Matrika

- Osvedčovanie podpisov a listín

- Organizačné zabezpečenie volieb a referenda

- Sociálne služby

- Zbor pre občianske záležitosti

- Evidencia podnetov a sťažností

- Miestny rozhlas

- Správa trhoviska

- Poplatok za komunálny odpad

- Štatistika

- Príprava a zabezpečenie volieb a referenda

 

 

Oddelenie financií a rozpočtov

 

Ing. Marta Šágiová

Tel: 048/4190160,  Fax: 048/4190162,  email: sagiova@hrochot.sk

 

- Správa dane z nehnuteľnosti, daň za psa

- Personalistika a mzdy

- Hlavná pokladňa obce

- Štatistika

- Financie a rozpočet - zostavovanie, vyhodnocovanie a zmeny rozpočtu obce

- Zúčtovania so štátnym rozpočtom a ostatnými subjektami štátnej a verejnej správy

- Finančné zabezpečenie volieb a referenda

- Vedenie bankových účtov obce

- Vedenie fakturácie

- Pohľadávky a záväzky obce

- Správa a evidencia zmlúv o dielo, zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce a zmlúv o poskytovaní služieb

- Dohody a vyúčtovania s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

- Osvedčovanie podpisov a listín

 

 

Oddelenie školstva a účtovníctva

 

Ing. Michaela Marková

Tel: 048/4190160,  Fax: 048/4190162,  email: markova@hrochot.sk

 

- Školstvo

- Vedenie účtovníctva obce

- Evidencia a inventarizácia obecného majetku

- Správa a evidencia nájomných zmlúv majetku obce  a kúpnopredajných zmlúv majetku obce

- Správa hrobových miest

- osvedčovanie podpisov a listín

 

Správca domu smútku a cintorína

 

Ján Zátroch

Kontakt:  048 / 4190160

                 

Spoločný obecný úrad 

Stavebný úrad

Sídlo: Mestský úrad Banská Bystrica, Stavebný odbor, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica

Klientské stránkové hodiny na stavebnom úrade: 

Pondelok: 09.00 - 12.00 hod. 

Streda:      09.00 - 12.00 hod.   -     13.00 - 15.00 hod. 

Obec Hrochoť - každý štvrtý pondelok v mesiaci v priestoroch OcÚ Hrochoť

Október 2018 - 29. 10. 2018 - 13.00 - 15.30 hod.

November 2018 - 26. 11. 2018 - 13.00 - 15.30 hod.

December 2018 - 17. 12. 2018 - 13.00 - 15.30 hod.

Ing. Viera Harmanová 

tel.: 048 4330 422 

 

Oddelenie dopravných služieb: 

Ing. Miroslav Bais 

tel.: 048 4330 432

 

Oddelenie životného prostredia: 

Ing. Eleonóra Rafajová /výrub drevín/

tel.: 048 4330 452

Ing. Peter Graus /malý zdroj znečisťovania/

tel.: 048 4330 451

 

Sociálny úrad obce Hrochoť

Sídlo: Mestský úrad Banská Bystrica, Sociálny odbor, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Zuzana Barinová

tel.: 048 4330 736

 

Ochrana osobných údajov - GDPR

Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov: 

  • No-one, s.r.o.
  • Ing. Gabriel Blesák
  • IČO: 47 519 029
  • Sídlo: Frankovská 1/F, 831 01 Bratislava
  • Telefón: +421 905 701050
  • E-mail: gdpr@no-one.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohrebná služba                          

                                                                  Silencia s.r.o.                        0905 60 00 85 / 0905 60 00 84
                                                                 www.silencia.sk
  
                                                                 Anjelské služby                    0908 16 02 08 / 0908 14 88 28
                                                                 http://www.pohrebnictvo.sk/anjelske-sluzby-banska-bystrica/