A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Obecný úrad Hrochoť

Kontaktné údaje

Poštová adresa
Obecný úrad Hrochoť
Námestie Andreja Sládkoviča  343/1
976 37 Hrochoť


Telefonický kontakt
tel.: 048 4190 160

 

E-mail:
hrochot@hrochot.sk

 

Úradné hodiny pre stránky: 

Pondelok: 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.
Utorok: 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.
Streda: 7:00 - 12:00 hod. 13:00 - 16:00 hod.
Štvrtok: 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.
Piatok: 8:00 - 12:00 hod.   13:00 - 13:30 hod. 

 

 

Referenti obecného úradu

Mgr. Dana Kováčová

Tel: 0484190160,  e-mail: dana.kovacova@hrochot.sk

- Sekretariát starostu obce

- Podateľňa

- Pokladňa obce

- Oblasť rozvojových programov obce 

- Územné plánovanie a stavebný poriadok

- Samostaná odborná práca na úseku ŽP  

- Osvedčovanie podpisov a listín

- Sociálne služby

- Odpadové hospodástvo 

- Evidencia podnetov a sťažností

 

Mgr. Anna Zátrochová

Tel: 0484190160,  e-mail: anna.zatrochova@hrochot.sk

- Sekretariát starostu obce

- Podateľňa

- Pokladňa obce

- Vedenie registratúry

- Evidencia obyvateľov, domov a bytov

- Osvedčovanie podpisov a listín

- Organizačné zabezpečenie volieb a referenda

- Sociálne služby

- Miestne poplatky za komunálny odpad 

- Evidencia podnetov a sťažností

 

Ing. Marta Šágiová

Tel: 0484190160,  e-mail: sagiova@hrochot.sk

- Úsek financií, rozpočtu 

- Správa dane z nehnuteľnosti, daň za psa

- Personalistika a mzdy

- Hlavná pokladňa obce

- Vedenie bankových účtov

- Faktúrácia 

- Osvedčovanie podpisov a listín

 

Ing. Michaela Škamlová

Tel: 0484190160, e-mail: michaela.skamlova@hrochot.sk

- Vedenie účtovníctva

- Príprava výkazov, záverečného účtu, konsolidovanej výročnej správy  

- Evidencia majetku obce 

- Školstvo

- Správa hrobových miest, cintorínske poplatky

- Osvedčovanie podpisov a listín

- Civilná ochrana obyvateľstva, požiarna ochrana 

 

Správca domu smútku a cintorína

Kontakt:  048 4190 160

                 

Spoločný obecný úrad 

Stavebný úrad, oddelenie dopravných služieb, oddelenie životného prostredia

Sídlo: Námestie A. Sládkoviča 343/1, 976 37  Hrochoť

Klientské stránkové hodiny na stavebnom úrade: 

Utorok: 08.00 - 15.00 hod. 

Štvrtok: 08.00 - 15.00 hod.

Ing. Lukáš Vlček

tel.: 0902 419 419

hrochot.stavebnyurad@gmail.com

 

Sociálny úrad obce Hrochoť

Sídlo: Mestský úrad Banská Bystrica, Sociálny odbor, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Zuzana Barinová

tel.: 048 4330 736

 

Ochrana osobných údajov - GDPR

Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov: 

  • No-one, s.r.o.
  • Ing. Gabriel Blesák
  • IČO: 47 519 029
  • Sídlo: Šípová 3/A, 821 07  Bratislava
  • Telefón: +421 905 701050
  • E-mail: gdpr@no-one.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohrebná služba                          

                                                                  Silencia s.r.o.                        0905 60 00 85 / 0905 60 00 84
                                                                 www.silencia.sk
  
                                                                 Anjelské služby                    0908 16 02 08 / 0908 14 88 28
                                                                 http://www.pohrebnictvo.sk/anjelske-sluzby-banska-bystrica/