A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Komisie obce

 

KOMISIA NA PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ NA HL. KONTROLÓRA

 

Predseda :                      Oľga Berkyová                   poslanec

Člen :                               Mgr. Zuzana Strelcová       poslanec

                                         Dušan Styk                           Hlavná ulica 587, Hrochoť

 

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY, LESNÉHO A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

 

Predseda :                     Ján Šimko                               poslanec

Člen :                              Marta Škamlová                     Do trávnika 13, Hrochoť

                                        Ján Mazúch                              Pod Lipie 552, Hrochoť

                                        Oľga Berkyová                          poslanec

                                        Miroslav Rakyta                       poslanec

 

KOMISIA FINANČNÁ

 

Predseda :                      Ing. Dušan Holík                   poslanec

Člen :                              Mgr. Anna Fábová                   Námestie A. Sládkoviča 340, Hrochoť

                                         Ing. Anna Selecká                   Za Brezinku 522, Hrochoť

                                         Ing. Viera Vrťová                     Pod kostolom 595, Hrochoť

                                         Renáta Sihelská

 

KOMISIA KULTÚRNO-ŠKOLSKÁ A ŠPORTOVÁ

 

Predseda :                       Jana Bubelíniová                  poslanec

Člen :                                Ing. Ján Pecník                        poslanec

                                          Ing. Miroslav Krč                    Hlavná ulica 625, Hrochoť

                                          Oľga Berkyová                        Dubiny 279, Hrochoť

                                          Mgr. Zuzana Muchová      Pod Kostolom 332, Hrochoť

                                          Mgr. Miroslava Dorotovičová  Na záhumnie 52, Hrochoť

 

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU

 

Predseda :                       Miroslav Rakyta                      poslanec

 Člen :                               Dušan Berky                              poslanec

                                          Oľga Berkyová                           poslanec

 

KOMISIA SOCIÁLNO - ZDRAVOTNÁ

 

Predseda :                        Anna Kmeťová                         poslanec

Člen :                                 Jana Mazúchová                        Na Teplici 396, Hrochoť

                                           Mgr. Marta Holíková                 Hlavná ulica 201, Hrochoť

 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE STAROSTU OBCE 

 

Predseda :                        Anna Kmeťová                         poslanec

Člen :                                 Ing. Ján Pecník                           poslanec 

                                           Ing. Dušan Holík                  Hlavná ulica 201, Hrochoť