A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Komisie obce

 

Komisia na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra

Predseda:             Zuzana Diková                   poslanec

Člen:                      Mgr. Zuzana Strelcová      poslanec

                               Ľuboš Brzuľa                      poslanec

 

Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva

Predseda:             Ján Šimko                           poslanec

Člen:                      Miroslav Rakyta                poslanec

                               Marta Škamlová                občan

                               Matej Mazúch                    poslanec

                               Ján Ondrejka                      občan

 

Komisia finančná

Predseda:             Mgr. Zuzana Strelcová     poslanec

Člen:                      Dana Mazúchová              občan

                               Martina Fábová                 občan

 

Komisia kultúrno-školská a športová

Predseda:             Ing. Miroslav Krč               poslanec

Člen:                      Ing. Ján Pecník                   poslanec

                               Matej Mazúch                     poslanec

                               Mgr. Zuzana Muchová       občan

                               Ing. Zuzana Krčová            občan

                               Ing. Michal Mazúch           občan

                               Dis. Art. Martin Pecník      občan

                               Viera Filkorová                    občan

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda:             Miroslav Rakyta                  poslanec

Člen:                      Dušan Kulfas                       poslanec

                               Ľuboš Brzuľa                       poslanec

 

Komisia sociálno-zdravotná

Predseda:             Zuzana Diková                    poslanec

Člen:                      Mgr. Zuzana Strelcová       poslanec

                               Mgr. Marta Holíková          občan

                              

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

Predseda:             Ing. Ján Pecník                    poslanec

                               Ing. Miroslav Krč                 poslanec

                               Dušan Kulfas                       poslanec

 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť

Člen:                      Matej Mazúch                     poslanec

                               Miroslav Rakyta                  poslanec

                               Ing. Ján Pecník                    poslanec

                               Ľuboš Brzuľa                       poslanec