A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Komisie obce

 

KOMISIA NA PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ NA HL. KONTROLÓRA

Predseda:                      Oľga Berkyová                   poslanec

Člen:                               Martin Šimko                       poslanec

                                        Ing. Viera Vrťová                 poslanec

 

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY, LESNÉHO A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Predseda:                     Ján Šimko                               poslanec

Člen:                              Miroslav Rakyta                      poslanec

                                       Marta Škamlová                      občan

                                        Ján Mazúch                              občan

                                        Juraj Dorotovič                        občan

                                       

KOMISIA FINANČNÁ

Predseda:                      Ing. Viera Vrťová                          poslanec

Člen :                              Ing. Drahomíra Dorotovičová      občan

                                         Ing. Anna Selecká                          občan

                                         Martina Fábová                              občan

 

KOMISIA KULTÚRNO-ŠKOLSKÁ A ŠPORTOVÁ

Predseda:                       Ing. Ján Pecník                              poslanec

Člen:                                Oľga Berkyová                                poslanec

                                         Ing. Miroslav Krč                            občan

                                         Mgr. Zuzana Muchová                  občan

                                         Ing. Zuzana Krčová                        občan

                                             Ing. Drahomíra Dorotovičová      občan

                                         Viera Filkorová                                občan

                                         

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU

Predseda:                       Ing. Ivana Micháliková        poslanec

 Člen:                               Miroslav Rakyta                       poslanec

                                         Oľga Berkyová                         poslanec

 

KOMISIA SOCIÁLNO - ZDRAVOTNÁ

Predseda:                        Mgr. Eva Majerová               poslanec

Člen:                                 Martin Šimko                           poslanec

                                          Anna Kmeťová                         občan

                                          Mgr. Marta Holíková              občan

                                       

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE STAROSTU OBCE 

Predseda:                        Zuzana Diková                         poslanec

Člen:                                 Ing. Ivana Micháliková             poslanec 

                                          Ján Šimko                                    poslanec