A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Komisie obce

 

KOMISIA NA PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ NA HL. KONTROLÓRA

Predseda:                      Oľga Berkyová                   poslanec

Člen:                               Martin Šimko                       poslanec

                                        Ing. Viera Vrťová                 občan

 

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY, LESNÉHO A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Predseda:                     Ján Šimko                               poslanec

Člen:                              Miroslav Rakyta                      poslanec

                                       Marta Škamlová                     občan

                                        Ján Mazúch                            občan

                                        Juraj Dorotovič                      občan

                                       

KOMISIA FINANČNÁ

Predseda:                      Zuzana Diková                        poslanec

Člen :                              Ing. Ján Pecník                          poslanec

                                         Mgr. Anna Fábová                   občan

                                         Ing. Anna Selecká                    občan

                                         Ing. Viera Vrťová                      občan

                                         Renáta Sihelská                        občan

 

KOMISIA KULTÚRNO-ŠKOLSKÁ A ŠPORTOVÁ

Predseda:                       Jana Bubelíniová                  poslanec

Člen:                                Ing. Ján Pecník                        poslanec

                                         Oľga Berkyová                        poslanec

                                         Ing. Miroslav Krč                    občan

                                         Mgr. Zuzana Muchová          občan

                                         

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU

Predseda:                       Ing. Ivana Micháliková        poslanec

 Člen:                               Miroslav Rakyta                       poslanec

                                         Oľga Berkyová                         poslanec

 

KOMISIA SOCIÁLNO - ZDRAVOTNÁ

Predseda:                        Mgr. Eva Majerová               poslanec

Člen:                                 Martin Šimko                           poslanec

                                          Anna Kmeťová                        občan

                                          Mgr. Marta Holíková              občan

                                       

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE STAROSTU OBCE 

Predseda:                        Zuzana Diková                         poslanec

Člen:                                 Jana Bubelínyová                      poslanec 

                                          Ján Šimko                                   poslanec