A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2015

Zmluva o nájme priestoru pre reklamu

86

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť

29.06.2015

Prenájom reklamnej plochy

71

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Komunálna poisťovňa, a.s.

19.06.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015

51

1 500,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Hrochoť

18.06.2015

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

52

0,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Hrochoť

17.06.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

203

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Marián Mazúch

12.06.2015

Spoločný program rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná, Horná Mičiná a Môlča na obdobie rokov

50

2 100,00 EUR

TERRA GRATA, n.o.

Obec Hrochoť

01.06.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci

84

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Hrochoť

20.05.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

307

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Kľačková Jana

20.03.2015

Zmluva o spolupráci

154

0,00 EUR

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Obec Hrochoť

18.03.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

85

6 000,00 EUR

Obec Hrochoť

Športový klub Hrochoť

05.03.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

303

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Ondrejka Ján

02.03.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

304

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Šomodíková Jana

27.02.2015

Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

88

0,00 EUR

Obec Hrochoť

OZ KOVO – Obecný úrad Hrochoť

23.02.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

305

0,00 EUR

Považanec Marián

Obec Hrochoť

11.02.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

70

0,00 EUR

Obec Hrochoť

ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť

11.02.2015

Zmluva o nájme priestour pre reklamu

72

400,00 EUR

Obec Hrochoť

Strana TIP

06.02.2015

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku

144

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Hrochoť

26.12.2014

Zimná údržba miestnych komunikácií

65

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Hrochoť

Obec Hrochoť

27.11.2014

Kúpna zmluva

155

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Ján Šimko

17.11.2014

Opravy miestnych komunikácií

68

23 256,00 EUR

RENOVIA s.r.o.

Obec Hrochoť

25.08.2014

Rekonštrukcia priestorov budovt šatní športového klubu

156

9 212,92 EUR

VIKY STAV

Obec Hrochoť

21.08.2014

Prevod majetku

157

0,00 EUR

Okresný úrad Banská Bystrica

Obec Hrochoť

12.08.2014

Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku

91

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR, obvodný úrad BB

Obec Hrochoť

08.08.2014

Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnutľného majetku štátu

91

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Hrochoť

07.07.2014

Zmluva o vzájomnej spolupráci

84

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Hrochoť

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: