A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.03.2020

DODATOK č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

450

8 556,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Hrochoť

24.03.2020

Zmluva o dielo č. 1/2020

449

144 786,79 EUR

TECHenergo,s.r.o.

Obec Hrochoť

23.03.2020

Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu "Sapientia Vero Honorem - Múdrosť, česť a pravda"

453

Neuvedené

Slovenské centrum obstarávania

Obec Hrochoť

20.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta 6/2020

2020/6

Neuvedené

Švantnerová Filkorová Janka

Obec Hrochoť

05.03.2020

Dodatok č.10 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu zo dňa 1.6.2005

446

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Hrochoť

04.03.2020

Zmluva č. 03/2020/Do

445

400,00 EUR

Klub dôchodcov Hrochoťan

Obec Hrochoť

04.03.2020

Zmluva o dielo číslo: 200302

444

450,00 EUR

EU PROFI, s.r.o.

Obec Hrochoť

28.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 661/2012/OVZ - Úplné znenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu

458

0,39 EUR

Mesto Banská Bystrica a ďalšie obce

Obec Hrochoť

19.02.2020

Dohoda č. 20/26/52A/12 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

448

345,24 EUR

Úrad práce, SV a R, Banská Bystrica

Obec Hrochoť

19.02.2020

Dohoda č. 20/26/50j/4 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

447

15 535,98 EUR

Úrad práce, SV a R, Banská Bystrica

Obec Hrochoť

07.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta 5/2020

2020/5

Neuvedené

Mária Porubská

Obec Hrochoť

04.02.2020

Príloha č1.Vývoz odpadov vozidlami s veľkoobjemovými kontajnermi

441

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Hrochoť

04.02.2020

Zmluva o vykonávaní výkupu odpadu

440

Neuvedené

VV, s.r.o.

Obec Hrochoť

03.02.2020

Memorandum o spolupráci

437

0,00 EUR

Slovenská ekologická agentúra n. o.

Obec Hrochoť

31.01.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

436

3,78 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Hrochoť

24.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta 4/2020

2020/4

0,00 EUR

Anna Gajdošová

Obec Hrochoť

23.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta 3/2020

2020/3

Neuvedené

Zuzana Potančoková

Obec Hrochoť

17.01.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-68-005/2020

442

114 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Hrochoť

17.01.2020

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti VO č 2020011701

433

1 200,00 EUR

Občianske združenie Zvolensko

Obec Hrochoť

15.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta 1/2020

2020/1

Neuvedené

Anna Kováčiková

Obec Hrochoť

15.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta 2/2020

2020/2

Neuvedené

Zuzana Infnerová

Obec Hrochoť

15.01.2020

Darovacia zmluva

435

0,00 EUR

Pavol Hrochotský

Obec Hrochoť

07.01.2020

Zmluva o poskytnutí NFP

432

148 825,43 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hrochoť

02.01.2020

Nájomná zmluva

434

150,00 EUR

Ing. Lucia Newstead - Bishop

Obec Hrochoť

02.01.2020

Zmluva o poskytnutí podpory

431

16 016,75 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Hrochoť

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: