A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.05.2020

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Spoločného obecného úradu

464

0,00 EUR

Mesto Banská Bystrica a ďalšie obce

Obec Hrochoť

05.05.2020

Zmluva o dielo číslo: 200401

461

1 970,00 EUR

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Hrochoť

05.05.2020

Zmluva o grantovom účte

460

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hrochoť

30.04.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného úradu

459

Neuvedené

Mesto Banská Bystrica a ďalšie obce

Obec Hrochoť

29.04.2020

Zmluva č. 01/2020/Do

457

6 900,00 EUR

Športový klub Hrochoť

Obec Hrochoť

27.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta 8/2020

2020/8

0,00 EUR

Róbert Šimko

Obec Hrochoť

24.04.2020

Mandátna zmluva č. 2020042301

456

3 400,00 EUR

Profilaxis found,OZ

Obec Hrochoť

20.04.2020

Príkazná zmluva č. 2020002

455

150,00 EUR

Anna Majerová

Obec Hrochoť

20.04.2020

Príkazná zmluva č. 2020001

454

150,00 EUR

Anna Trhanová

Obec Hrochoť

06.04.2020

Zmluva o spolupráci číslo: 2020040601

452

5 355,00 EUR

Rozvoj regiónov združenie právnických osôb

Obec Hrochoť

02.04.2020

Zmluva č. 320 0930 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej ochrany SR

451

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hrochoť

26.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta 7/2020

2020/7

Neuvedené

Ľubomír Hudák

Obec Hrochoť

24.03.2020

DODATOK č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

450

8 556,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Hrochoť

24.03.2020

Zmluva o dielo č. 1/2020

449

144 786,79 EUR

TECHenergo,s.r.o.

Obec Hrochoť

23.03.2020

Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu "Sapientia Vero Honorem - Múdrosť, česť a pravda"

453

Neuvedené

Slovenské centrum obstarávania

Obec Hrochoť

20.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta 6/2020

2020/6

Neuvedené

Švantnerová Filkorová Janka

Obec Hrochoť

05.03.2020

Dodatok č.10 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu zo dňa 1.6.2005

446

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Hrochoť

04.03.2020

Zmluva č. 03/2020/Do

445

400,00 EUR

Klub dôchodcov Hrochoťan

Obec Hrochoť

04.03.2020

Zmluva o dielo číslo: 200302

444

450,00 EUR

EU PROFI, s.r.o.

Obec Hrochoť

28.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 661/2012/OVZ - Úplné znenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu

458

0,39 EUR

Mesto Banská Bystrica a ďalšie obce

Obec Hrochoť

19.02.2020

Dohoda č. 20/26/52A/12 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

448

345,24 EUR

Úrad práce, SV a R, Banská Bystrica

Obec Hrochoť

19.02.2020

Dohoda č. 20/26/50j/4 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

447

15 535,98 EUR

Úrad práce, SV a R, Banská Bystrica

Obec Hrochoť

07.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta 5/2020

2020/5

Neuvedené

Mária Porubská

Obec Hrochoť

04.02.2020

Príloha č1.Vývoz odpadov vozidlami s veľkoobjemovými kontajnermi

441

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Hrochoť

04.02.2020

Zmluva o vykonávaní výkupu odpadu

440

Neuvedené

VV, s.r.o.

Obec Hrochoť

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: