A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.09.2019

2019/22

Autobus na kultúrne podujatie dňa 07.09.2019 Hrochoť - B.Bystrica a späť

210,00 EUR

Slovenská autobusová doprava

Obec Hrochoť

17.06.2019

2019/21

Vypracovanie projektu Rekonštrukcia protipožiarnej nádrže Hrochoť

350,00 EUR

JUVIT, spol.s.r.o.

Obec Hrochoť

09.08.2019

2019/20

Búracie práce na starej márnici v cintoríne v obci Hrochoť

950,00 EUR

Ján Ondrejka Gusto

Obec Hrochoť

09.08.2019

2019/19

Ozvučenie na podujatie Hore tou Hrochoťou konaného 17.08.2019

550,00 EUR

Agent Media, s.r.o.

Obec Hrochoť

09.08.2019

2019/18

Pódium s prestrešením na podujatie Hore tou Hrochoťou konaného 17.08.2019

1 212,00 EUR

PARILLA rental LED SCREENS, s.r.o.

Obec Hrochoť

17.07.2019

2019/17

Vystúpenie FS Ekonóm na kultúrnom podujatí dňa 17.8.2019

800,00 EUR

Folk Ekonóm

Obec Hrochoť

17.07.2019

2019/16

Vystúpenie FS Gymnik na kultúrnom podujatí dňa 17.8.2019

500,00 EUR

Pro Gymnik

Obec Hrochoť

17.07.2019

2019/15

Autobusová doprava trasa Bratislava- Hrochoť a späť dňa 17.8.2019

1 320,00 EUR

Ivan Šimo ml. ADIŠ

Obec Hrochoť

09.07.2019

2019/14

Oprava rozhlasov z dôvodu chrčania počas nábehu verejného osvetlenia

0,00 EUR

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA

Obec Hrochoť

19.06.2019

2019/13

Polohopisné a výškopisné zameranie

300,00 EUR

Bc. Ľudovít Illés - Geoplán

Obec Hrochoť

19.06.2019

2019/12

Projektová dokumentácia"Rekonštrukcia požiarnej nádrže pre obec Hrochoť"

1 510,00 EUR

ING-BAU, s.r.o.

Obec Hrochoť

12.06.2019

2019/11

Nákup materiálu na sprevádzkovanie kamier

1 000,00 EUR

Galbáč Ján

Obec Hrochoť

05.06.2019

2019/10

Vypracovanie opakovanej odbor.prehliadky a skúšky-Verejné osvetlenie

308,00 EUR

Havel projekt s.r.o.

Obec Hrochoť

20.05.2019

2019/9

Natretie strechy na budove OÚ a montáž zámkovej dlažby pred hasičňou

2 285,50 EUR

Ján Ondrejka Gusto

Obec Hrochoť

16.05.2019

2019/8

Zabezpečenie predbežných verejných obstsrá. na PHZ - Komunitné centrum Hrochoť

0,00 EUR

Občianske združenie Zvolensko

Obec Hrochoť

16.05.2019

2019/7

Vypracovanie energetický audit - Komunitné centrum Hrochoť

4 000,00 EUR

Rozvoj regiónov združenie právnických osôb

Obec Hrochoť

16.05.2019

2019/6

Spracovanie finančného projektu - Komunitné centrum Hrochoť

990,00 EUR

Rozvoj regiónov združenie právnických osôb

Obec Hrochoť

12.02.2019

2019/3

Čistenie schodov pred kultúrnym domom

442,11 EUR

ECH Services s.r.o.

Obec Hrochoť

06.02.2019

2019/2

Hliníkové dvere s montážou do obradnej siene obecného úradu

2 299,20 EUR

EURO-MONT SK s.r.o

Obec Hrochoť

07.01.2019

2019/1

Práce na elektrických zariadeniach lekáreň a športový klub

0,00 EUR

Juraj Dorotovič - ELEKTRO

Obec Hrochoť

26.09.2018

2018/27

Vypracovanie energetického certifikátu na budovu zdravotného strediska v obci Hrochoť

0,00 EUR

Š-STRECHY, spol. s.r.o.

Obec Hrochoť

27.11.2018

2018/26

Servis a montáž nových žalúzií

419,70 EUR

EURO-MONT SK s.r.o

Obec Hrochoť

28.12.2018

2018/28

Údržba miestnych komunikácií v obci Hrochoť

0,00 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Obec Hrochoť

30.08.2018

2018/25

Položkovitý rozpočet, ktorý bude obsahovať dodávku materiálu a jednotl.práce s uvedením jednotk.…

0,00 EUR

Ing. Peter Kamiač IPK Projekt

Obec Hrochoť

16.10.2018

2018/24

Hrochotský hlásnik 400 ks

0,00 EUR

DALI-BB, s.r.o.

Obec Hrochoť

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: