A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.08.2021

Zmluva na poskytnutie služby

539

150,00 EUR

VEROBS s.r.o

Obec Hrochoť

12.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2021

2021/13

Neuvedené

Ľubomír Sláva

Obec Hrochoť

11.08.2021

Zmluva o dielo

538

4 888,50 EUR

NEDELKA s.r.o.

Obec Hrochoť

06.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 12/2021

2021/12

Neuvedené

Denisa Pokošová

Obec Hrochoť

04.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 11/2021

2021/11

Neuvedené

Anna Kulfasová

Obec Hrochoť

03.08.2021

DODATOK č. 2 K Licenčnej zmluve č. U1239/2013

537

275,00 EUR

MADE spol. s r.o.

Obec Hrochoť

02.08.2021

Zmluva na poskytnutie služby

544

800,00 EUR

VEROBS s.r.o

Obec Hrochoť

02.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 9/2021

2021/9

Neuvedené

Helena Dorotovičová

Obec Hrochoť

29.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 10/2021

2021/10

Neuvedené

Ľudovít Kozic

Obec Hrochoť

28.07.2021

Dohoda č. 21/26/054/29 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu Podpora zamestnanosti Aktivita č.1

536

6 218,46 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hrochoť

28.07.2021

Dohoda číslo 21/26/054/27 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe

535

355,62 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hrochoť

15.07.2021

Zmluva o dielo

534

34 683,00 EUR

RENOVIA s.r.o.

Obec Hrochoť - obecný úrad

09.07.2021

Zmluva o grantovom účte

533

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hrochoť

28.06.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č.02/03/2021

532

Neuvedené

STAVPOČ s.r.o.

Obec Hrochoť

28.06.2021

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe Verejné osvetlenie Hrochoť pri KD

531

3 866,96 EUR

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA

Obec Hrochoť

25.06.2021

Zmluva o dielo

530

51 488,33 EUR

CONTEST a.s.

Obec Hrochoť

25.06.2021

Zmluva o dielo

529

6 540,00 EUR

EPI, s.r.o.

Obec Hrochoť

21.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 8/2021

2021/8

Neuvedené

Ondrej Holík

Obec Hrochoť

10.06.2021

Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č.4419008021

528

975,16 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Hrochoť

08.06.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AZW2

526

8 697,60 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hrochoť

02.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 7/2021

2021/7

Neuvedené

Ján Sláva

Obec Hrochoť

31.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

525

3 600,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Obec Hrochoť

31.05.2021

DODATOK č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

524

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Hrochoť

27.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 6/2021

2021/6

Neuvedené

Zuzana Crmanová

Obec Hrochoť

21.05.2021

Zmluva č. 04/2021/Do

523

400,00 EUR

Klub dôchodcov Hrochoťan

Obec Hrochoť

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: