A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.08.2014

Prevod majetku

157

0,00 EUR

Okresný úrad Banská Bystrica

Obec Hrochoť

12.08.2014

Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku

91

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR, obvodný úrad BB

Obec Hrochoť

08.08.2014

Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnutľného majetku štátu

91

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Hrochoť

07.07.2014

Zmluva o vzájomnej spolupráci

84

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Hrochoť

04.07.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie

158

67 440,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Hrochoť

25.06.2014

Zmluva o spolupráci a poradenstve

60

0,00 EUR

Torvel, s.r.o.

Obec Hrochoť

26.05.2014

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.01/2012/KZ

4

0,00 EUR

EMB Projekt s.r.o.

Obec Hrochoť

30.04.2014

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

9

415,00 EUR

Cibulová Daniela

Obec Hrochoť

21.04.2014

Zmluva o servisnej a revíznej činnosti

96

0,00 EUR

KELCOM International Bans

Obec Hrochoť

17.04.2014

Kúpna zmluva

159

1 011,45 EUR

Obec Hrochoť

Hrochotský mlyn spol. s r.o.

14.04.2014

Rekonštrukcia, modernizácia a riešenie energetickej koncepcie budov ZŠ s MŠ Hrochoť

62

29 993,93 EUR

SIROŇ plus, s.r.o.

Obec Hrochoť

09.04.2014

Zmluva o dielo č. 07042014-1/ZŠ-HR

59

25 893,54 EUR

SIROŇ plus, s.r.o.

Obec Hrochoť

02.04.2014

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1239/2013

36

0,00 EUR

MADE spol. s r.o.

Obec Hrochoť

26.03.2014

Oprava strechy na budove ZŠ s MŠ Hrochoť

160

53 043,24 EUR

SIROŇ plus, s.r.o.

Obec Hrochoť

19.03.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

64

6 500,00 EUR

Obec Hrochoť

Športový klub Hrochoť

19.02.2014

Kúpnopredajná zmluva

161

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Zuzana Lichá

11.02.2014

Zmluva o vytvorení diela

63

150,00 EUR

Martin Holík

Obec Hrochoť

06.02.2014

Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného úradu v oblasti sociálnych služieb

34

0,00 EUR

Mesto Banská Bystrica a ďalšie obce

Obec Hrochoť

06.02.2014

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného úradu v oblasti sociálnych služieb

34

0,00 EUR

Mesto Banská Bystrica a ďalšie obce

Obec Hrochoť

30.12.2013

Zmluva o postúpení užívania spoločného poľovného revíru č.4 Hrochoť

90

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Vlastníci poľovných pozemkov

27.12.2013

Zmluva o vykonávaní úloh obecnej polície na území obce Hrochoť

94

0,00 EUR

Mesto Banská Bystrica

Obec Hrochoť

11.12.2013

Zmluva o dielo

49

825,00 EUR

SOMI Systems, a.s.

Obec Hrochoť

07.10.2013

Oprava miestnych komunikácií

66

39 520,92 EUR

RENOVIA s.r.o.

Obec Hrochoť

07.10.2013

oprava výtlkov obalovanou zmesou za tepla

67

7 420,44 EUR

RENOVIA s.r.o.

Obec Hrochoť

02.10.2013

Zmluva o poskytnití finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

35

25,32 EUR

Obec Hrochoť

Základná škola SNP 20 Banská Bystrica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: