A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.09.2015

Príkazná zmluva

89

0,00 EUR

Obstarávacie trhovisko Slovenska

Obec Hrochoť

15.09.2015

Vedenie účtovníctva

56

330,00 EUR

Ing. Mária Uhrecká

Obec Hrochoť

11.09.2015

Dodatok č.4 k Zmluve č. 588/2013/OSV-SDS

34

0,00 EUR

Mesto Banská Bystrica a ďalšie obce

Obec Hrochoť

02.09.2015

Zmluva o dielo

57

450,00 EUR

EU PROFI, s.r.o.

Obec Hrochoť

15.08.2015

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 588/2013/OSV-SDS

34

0,00 EUR

Mesto Banská Bystrica a ďalšie obce

Obec Hrochoť

03.08.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

065

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Berkyová Alžbeta

23.07.2015

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy

87

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Obec Hrochoť

08.07.2015

Dodatok č. 1 k Rámcovej servisnej zmluve č 1/2011

44

0,00 EUR

DSX - Data Solutions eXperts, s.r.o.

Obec Hrochoť

06.07.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

41

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hrochoť

30.06.2015

Zmluva o nájme priestoru pre reklamu

86

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť

29.06.2015

Prenájom reklamnej plochy

71

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Komunálna poisťovňa, a.s.

19.06.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015

51

1 500,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Hrochoť

18.06.2015

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

52

0,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Hrochoť

17.06.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

203

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Marián Mazúch

12.06.2015

Spoločný program rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná, Horná Mičiná a Môlča na obdobie rokov

50

2 100,00 EUR

TERRA GRATA, n.o.

Obec Hrochoť

01.06.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci

84

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Hrochoť

20.05.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

307

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Kľačková Jana

20.03.2015

Zmluva o spolupráci

154

0,00 EUR

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Obec Hrochoť

18.03.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

85

6 000,00 EUR

Obec Hrochoť

Športový klub Hrochoť

05.03.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

303

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Ondrejka Ján

02.03.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

304

0,00 EUR

Obec Hrochoť

Šomodíková Jana

27.02.2015

Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

88

0,00 EUR

Obec Hrochoť

OZ KOVO – Obecný úrad Hrochoť

23.02.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

305

0,00 EUR

Považanec Marián

Obec Hrochoť

11.02.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

70

0,00 EUR

Obec Hrochoť

ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť

11.02.2015

Zmluva o nájme priestour pre reklamu

72

400,00 EUR

Obec Hrochoť

Strana TIP

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: