A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

BBSK - VZN:25/2004 - poslanci BBSKBBSK - VZN: č. 25/2004 - poslanci BBSK

Názov projektu: Kráľovská poľovačka
 
 
Fond na podporu umenia - výzva č. 5/2017 - program č. 5.1.3
Názov projektu: Obmenenie obecného knižničného fondu
 
 
Environmentálny fond Bratislava - č. projektu: 123673
Názov projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Hrochoť - prestavba hospodárskeho objektu na lekáreň
 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IROP - PO2-SC222-PZ-2016-2
IROP - PO2-SC222-PZ-2016-13
Názov projektu: Rekonštrukcia polytechnických učební v Základne škole s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť
 
 
Ministerstvo financií SR - výnos MFSR č. 26825/2005-441 na rok 2017
Názov projektu: Oprava budovy kultúrneho domu
 
 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Názov žiadosti: Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO 

 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Názov žiadosti: Zvýšenie štandardov vybavenosti DHZ-Hrochoť

 

Úrad vlády SR - poskytnutie dotácie v programe: Podpora rozvoja športu na rok 2017

Názov projektu: Športovanie hrou - detské ihrisko v obci Hrochoť

 

ROK 2018 

 

BBSK - VZN:25/2014 - poslanci ZBBSK

Názov projektu: Pocta rodákovi z Hrochote prof. Ing. Milanovi Križovi, DrSC.
 
 
Úrad vlády SR - poskytnutie dotácie v programe : Podpora rozvoja športu na rok 2018
Názov projektu : Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Obec Hrochoť 

 

Environmentálny fond Bratislava - poskytnutie podpory formou dotácie

Oblasť : Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Názov projektu : Materská škola Hrochoť - zateplenie  

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Názov projektu: Územný plán obce Hrochoť, zmeny a doplnky č. 1

 

Úrad vlády SR -finančná podpora v rámci výzvy Wifi pre teba

Názov projektu: ,,Wifi pre teba"

 

BBSK - VZN:25/2014 - poslanci ZBBSK

Názov projektu: Hore tou Hrochoťou