A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

PROJEKTY EÚ A Z INÝCH ZDROJOV

 

ROK 2023

1. Nákup techniky pre zlepšenie triedeného zberu v obci Hrochoť

Maximálna výška NFP – čaká na schválenie

Projekt je financovaný cez Environmentálny fond

2. Riešenie migračných výziev v obci Hrochoť

Maximálna výška NFP- čaká na schválenie

Projekt je financovaný cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

tu ku stiahnutiu

3. Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Maximálna výška NFP  1 498 €

Projekt je financovaný cez Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

4. Kultúrne podujatie - Čo je aj tá Hrochoť

Maximálna výška NFP  1 500 €

Projekt je financovaný cez BBSK

5. Dotácia pre DHZ Hrochoť

Maximálna výška NFP 3 000 €

Projekt je financovaný cez DPO SR

6.  Poskytnutie príspevku  z Environmentálneho fondu - odpady

Maximálna výška  - čaká na schválenie

Projekt je financovaný cez Environmentálny fond

7. WIFI pre obec Hrochoť - realizácia

 Maximálna výška NFP  12 343 €

Projekt je financovaný cez Úrad vlády

tu ku stiahnutiu

8. Výmena strešnej krytiny na KD Hrochoť

Výška NFP: 39 900,00

Projekt je financovaný cez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

tu ku stiahnutiu

DO ROKU 2023

1. Výmena palubovej podlahy v telocvični  ZŠ

Maximálna výška NFP  65 055 €

Projekt je financovaný cez Ministerstvo vnútra SR

2. Rekonštrukcia polytechnických učební v základnej škole

Maximálna výška NFP  132 313 €

Projekt je financovaný cez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

3. WIFI pre obec Hrochoť

Maximálna výška NFP  12 343 €

Projekt je financovaný cez Úrad vlády

4. Materská škola Hrochoť, rozšírenie kapacity

Maximálna výška NFP 317 382,65 €  

Projekt je financovaný cez Ministerstvo vnútra SR

5. Zelené obce Slovensko – výsadba zelene pred materskou školou, plocha pri kultúrnom dome, plocha pri dome smútku

Maximálna výška NFP 16 016,75 €

Projekt je financovaný cez Agentúru životného prostredia

6. Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou – kotolňa ZŠ

Maximálna výška NFP  148 825,43 €

Projekt je financovaný cez Ministerstvo životného prostredia SR

7. Hasičské vozidlo IVECO DAILY a protipovodňový vozík

Hodnota majetku 128 318 €

Projekt je financovaný cez Ministerstvo vnútra SR

8. Vypracované energetické audity budov kultúrny dom a telocvičňa

Maximálna výška NFP  7 455,60 €

Projekt je financovaný cez Ministerstvo životného prostredia SR

9. Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicko rozložiteľných odpadov v obci – štiepkovač, mulčovač

Maximálna výška NFP  24 000 €

Projekt je financovaný cez Environmentálny fond

10. Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti

Maximálna výška NFP 15 535,98 €

Projekt je financovaný cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

11. Výmena strešnej krytiny na KD Hrochoť

Maximálna výška NFP 39 900 €

Projekt je financovaný cez Pôdohospodársku platobnú agentúru