Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Hrochoť
ObecHrochoť

Aktuality

harmonogram zberu odpadu v roku 2024

          

Zobrazené 391-420 z 673
tu ku stiahnutiu

NÁKUPY PRE SENIOROV - BBSK

Dátum: 26. 3. 2020

Nákup potravín seniorom a osamelým privezie Banskobystrický samosprávny kraj až domov. Volajte zadarmo na 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do 15:00.
Nadiktujte svoj nákupný zoznam a zaplatíte pri doručení.

Seniori a rizikové skupiny ľudí, zostaňte doma a nedajte šancu koronavírusu.
Volajte 0800 221 235 a potraviny vám župa privezie až domov.


oznam

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 25. 3. 2020

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 25.03.2020 do odvolania.

oznam

OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

Dátum: 25. 3. 2020

Opatrenia ministerstva školstva pre školský rok 2019/2020

oznam

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 25. 3. 2020

Podľa § 48 ods.4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spolčenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania.

oznam

OZNAM - Pošta Hrochoť

Dátum: 24. 3. 2020

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

OZNAM

OZNAM - VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Dátum: 24. 3. 2020

Vážení spoluobčania,
Oznamujeme Vám, že dňa 25.03. 2020 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 21. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

tu ku stiahnutiu

PROJEKT ZELENÉ OBCE

Dátum: 19. 3. 2020

Obec Hrochoť v januári 2020 podpísala so Slovenskou agentúrou životného prostredia zmluvu o poskytnutí podpory na realizáciu vegetačných prvkov pre Obec Hrochoť. Projekt sa bude realizovať vďaka podpore Kohézneho fondu Európskej únie a Operačného programu Kvality životného prostredia.

Výsadba sa bude uskutočňovať na nasledujúcich zónach:

• Priestranstvo pri Kultúrnom dome,
• Areál okolia domu smútku,
• Priestranstvo pred Materskou školou.
Názov projektu: Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska
Výška poskytnutého príspevku: 16 016,75 EUR


tu ku stiahnutiu

USMERNENIE

Dátum: 19. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID - 19 (piata kapitola)

tu ku stiahnutiu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 19. 3. 2020

Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020 od 06:00 hod. do odvolania

oznam

COVID - 19

Dátum: 18. 3. 2020

Ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou a ako konať v prípade podozrenia nákazy.
Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

tu ku stiahnutiu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zmena a doplnenie

Dátum: 17. 3. 2020

Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády SR na riešenie krízovej situácie na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.03.2020 navrhol opatrenia, ktorými sa menia a dopľňajú opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR zo dňa 15.03.2020, č. OLP/2595/2020 na základe uznesenia vlády SR č. 113 z 15. marca 2020.

tu ku stiahnutiu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 16. 3. 2020

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 113 z 15. marca 2020 uložila Úradu verejného zdravotníctva SR úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok uvedených v záväznej časti tohto opatrenia a nariadi izoláciu osôb, ktorí sa skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR.

oznam

MIMORIADNA ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU

Dátum: 16. 3. 2020

Na základe nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ako príslušného dopravného správneho orgánu a objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme na základe uznesenia vlády SR č 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03 2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti ohrozením verejného zdravia II stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 nariaďuje s platnosťou od 15.03. 2020 do odvolania mimoriadnu zmenu pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy zavedením mimoriadneho režimu "školských prázdnin"

tu ku stiahnutiu

OZNAM OcÚ

Dátum: 13. 3. 2020

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, v záujme zdravia obyvateľov ako aj svojich zamestnancov a dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID – 19 oznamujeme občanom, že Obecný úrad Hrochoť bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. Dňom 16.3.2020 ruší úradné hodiny. V nevyhnutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo využiť elektronickú komunikáciu.

Zároveň oznamujeme občanom, že na základe karanténnych opatrení bude od 16. 3. 2020 zatvorená Obecná knižnica v Hrochoti.

Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení Vás budeme informovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Kontakty:
telefonická linka: 048/4190160
mobil: 0907 813 897
e-mail: hrochot@hrochot.sk

OZNAM

OZNAM

Dátum: 13. 3. 2020

Multifunkčné ihrisko z dôvodu preventívno-ochranných opatrení pred šírením sa koronavírusu je zatvorené od 13.03.2020 až do odvolania

OZNAM

OZNAM

Dátum: 13. 3. 2020

Detské ihrisko z dôvodu preventívno-ochranných opatrení pred šírením sa koronavírusu je zatvorené od 13.03 2020 až do odvolania

tu ku stiahnutiu

Zatvorenie Základnej školy s Materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť!

Dátum: 13. 3. 2020

Vzhľadom na to , že od dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod. ráno platí na celom území SR mimoriadna situácia, Obec Hrochoť prijala preventívne opatrenie Ústredného krízového štábu kvôli koronavírusu.

Zatvorenie škôl a školských zariadení.

Od pondelku 16. marca 2020 zatvára Základnú školu a Materskú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Obec Hrochoť zatvára ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča na 14 dní. Ďalej bude postupovať v zmysle usmernenia Ústredného Krízového štábu. Situáciu bude Obec Hrochoť naďalej monitorovať a o aktuálnom vývoji bude obyvateľov informovať.

Najúčinnejšou ochranou je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov.

tu ku stiahnutiu

OZNAM

Dátum: 12. 3. 2020

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci naliehavého všeobecného záujmu na ochranu zdravia ľudí, ruší zvolané valné zhromaždenie UPS Hrochoť, ktoré sa malo uskutočniť dňa 22.03.2020 o 14,00 hod. a prekladá ho na neurčito.

tu ku stiahnutiu

OZNAM

Dátum: 12. 3. 2020

Evanjelická cirkev Augsburského vyznania v Hrochoti oznamuje, že nedeľné služby božie a pôstne večierne sa v termíne do 22.03.2020 vrátane nebudú vykonávať.

tu ku stiahnutiu

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Dátum: 11. 3. 2020

v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.

oznam

OZNAM

Dátum: 11. 3. 2020

Zákaznícke centrá ZATVORENÉ

tu ku stiahnutiu

UPOZORNENIE na jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 11. 3. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné

oznam

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Dátum: 11. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe. Predmetné usmernenie je uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR http://www.uvzsr.sk/

OZNAM

OZNAM

Dátum: 10. 3. 2020

Vážení spoluobčania,
Oznamujeme Vám, že dňa 11.03. 2020 to je zajtra sa v našej obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

oznam

OZNAM

Dátum: 10. 3. 2020

Z dôvodu opatrenia na predchádzanie a vzniku šírenia ochorenia koronavírusu a dôvodu zákazu organizovať športové, kultúrne a verejné podujatia, sa do odvolania ruší prvá hodina kurzu zameraná na zmenu postavy, ktorá sa mala konať 12.03.2020 o 17:00 hod. v priestoroch Obecného úradu Hrochoť.

tu ku stiahnutiu

KORONAVÍRUS

Dátum: 10. 3. 2020

Opatrenia na zamedzenie šírenia sa koronavírusu

tu ku stiahnutiu

Túlavé psy v obci

Dátum: 9. 3. 2020

Upozornenie na túlavé psy

tu ku stiahnutiu

OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NÁSTUP NÁHRADNÍKA

Dátum: 6. 3. 2020

OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NÁSTUP NÁHRADNÍKA

OZNAM

OZNAM

Dátum: 6. 3. 2020

Vážení spoluobčania,
Oznamujeme Vám, že dňa 9.3. 2020 to je v pondelok sa v našej obci uskutoční vývoz plastov. Vyložte si prosím žlté vrecia

Zobrazené 391-420 z 673

Občan

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Úradné hodiny

PONDELOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
UTOROK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
STREDA
07:00 - 12:00    13:00 - 16:00
ŠTVRTOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
PIATOK
08:00 - 12:00    13:00 - 13:30

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
1
23 24
1
25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, utorok 23. 7. 2024
mierny dážď 25 °C 18 °C
mierny dážď, slabý severný vietor
vietorS, 2.49m/s
tlak1016hPa
vlhkosť79%
zrážky7.89mm

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Smútočné oznamy

Parte

Naždy nás opustili

 

 

 

 

Kroniky obce

Kronika

E-služby DCOM

E-sluzby

Mohlo by Vás zaujímať


hore