Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Hrochoť
ObecHrochoť

Aktuality

harmonogram zberu odpadu v roku 2024

          

Zobrazené 391-420 z 661
tu ku stiahnutiu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 16. 3. 2020

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 113 z 15. marca 2020 uložila Úradu verejného zdravotníctva SR úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok uvedených v záväznej časti tohto opatrenia a nariadi izoláciu osôb, ktorí sa skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR.

oznam

MIMORIADNA ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU

Dátum: 16. 3. 2020

Na základe nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ako príslušného dopravného správneho orgánu a objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme na základe uznesenia vlády SR č 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03 2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti ohrozením verejného zdravia II stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 nariaďuje s platnosťou od 15.03. 2020 do odvolania mimoriadnu zmenu pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy zavedením mimoriadneho režimu "školských prázdnin"

tu ku stiahnutiu

OZNAM OcÚ

Dátum: 13. 3. 2020

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, v záujme zdravia obyvateľov ako aj svojich zamestnancov a dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID – 19 oznamujeme občanom, že Obecný úrad Hrochoť bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. Dňom 16.3.2020 ruší úradné hodiny. V nevyhnutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo využiť elektronickú komunikáciu.

Zároveň oznamujeme občanom, že na základe karanténnych opatrení bude od 16. 3. 2020 zatvorená Obecná knižnica v Hrochoti.

Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení Vás budeme informovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Kontakty:
telefonická linka: 048/4190160
mobil: 0907 813 897
e-mail: hrochot@hrochot.sk

OZNAM

OZNAM

Dátum: 13. 3. 2020

Multifunkčné ihrisko z dôvodu preventívno-ochranných opatrení pred šírením sa koronavírusu je zatvorené od 13.03.2020 až do odvolania

OZNAM

OZNAM

Dátum: 13. 3. 2020

Detské ihrisko z dôvodu preventívno-ochranných opatrení pred šírením sa koronavírusu je zatvorené od 13.03 2020 až do odvolania

tu ku stiahnutiu

Zatvorenie Základnej školy s Materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť!

Dátum: 13. 3. 2020

Vzhľadom na to , že od dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod. ráno platí na celom území SR mimoriadna situácia, Obec Hrochoť prijala preventívne opatrenie Ústredného krízového štábu kvôli koronavírusu.

Zatvorenie škôl a školských zariadení.

Od pondelku 16. marca 2020 zatvára Základnú školu a Materskú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Obec Hrochoť zatvára ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča na 14 dní. Ďalej bude postupovať v zmysle usmernenia Ústredného Krízového štábu. Situáciu bude Obec Hrochoť naďalej monitorovať a o aktuálnom vývoji bude obyvateľov informovať.

Najúčinnejšou ochranou je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov.

tu ku stiahnutiu

OZNAM

Dátum: 12. 3. 2020

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci naliehavého všeobecného záujmu na ochranu zdravia ľudí, ruší zvolané valné zhromaždenie UPS Hrochoť, ktoré sa malo uskutočniť dňa 22.03.2020 o 14,00 hod. a prekladá ho na neurčito.

tu ku stiahnutiu

OZNAM

Dátum: 12. 3. 2020

Evanjelická cirkev Augsburského vyznania v Hrochoti oznamuje, že nedeľné služby božie a pôstne večierne sa v termíne do 22.03.2020 vrátane nebudú vykonávať.

tu ku stiahnutiu

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Dátum: 11. 3. 2020

v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.

oznam

OZNAM

Dátum: 11. 3. 2020

Zákaznícke centrá ZATVORENÉ

tu ku stiahnutiu

UPOZORNENIE na jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 11. 3. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné

oznam

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Dátum: 11. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe. Predmetné usmernenie je uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR http://www.uvzsr.sk/

OZNAM

OZNAM

Dátum: 10. 3. 2020

Vážení spoluobčania,
Oznamujeme Vám, že dňa 11.03. 2020 to je zajtra sa v našej obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

oznam

OZNAM

Dátum: 10. 3. 2020

Z dôvodu opatrenia na predchádzanie a vzniku šírenia ochorenia koronavírusu a dôvodu zákazu organizovať športové, kultúrne a verejné podujatia, sa do odvolania ruší prvá hodina kurzu zameraná na zmenu postavy, ktorá sa mala konať 12.03.2020 o 17:00 hod. v priestoroch Obecného úradu Hrochoť.

tu ku stiahnutiu

KORONAVÍRUS

Dátum: 10. 3. 2020

Opatrenia na zamedzenie šírenia sa koronavírusu

tu ku stiahnutiu

Túlavé psy v obci

Dátum: 9. 3. 2020

Upozornenie na túlavé psy

tu ku stiahnutiu

OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NÁSTUP NÁHRADNÍKA

Dátum: 6. 3. 2020

OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NÁSTUP NÁHRADNÍKA

OZNAM

OZNAM

Dátum: 6. 3. 2020

Vážení spoluobčania,
Oznamujeme Vám, že dňa 9.3. 2020 to je v pondelok sa v našej obci uskutoční vývoz plastov. Vyložte si prosím žlté vrecia

Informácia

Materská škola Hrochoť

Dátum: 6. 3. 2020

Naša obec podpísala v decembri 2019 s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom vnútra SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu Materskej školy.
Projekt sa bude realizovať vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Názov projektu: Materská škola Hrochoť
Výška poskytnutého príspevku:334 087
Začiatok realizácie projektu: december 2019
Trvanie projektu: 24 mesiacov

tu ku stiahnutiu

Našiel som ťa - Anna Kozicová

Dátum: 5. 3. 2020

Našiel som ťa
Deti sú najväčšie šťastie v živote ľudí. Je to zázrak prírody, je to najväčší dar. Nič nenahradí detský úsmev a jeho šťastné očká. O vzťahoch dospelých a detí pojednáva posledná kniha "Našiel som ťa", od autorky Anny Kozicovej.

Knihu je možné zakúpiť u autorky p. Kozicovej.

tu ku stiahnutiu

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 okrsok 1 a okrsok 2 - Obec Hrochoť

Dátum: 2. 3. 2020

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 okrsok 1 a okrsok 2 - Obec Hrochoť.


Štatistický úrad SR zverejnil definitívne výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 na webovej stránke: volbysr.sk

tu ku stianutiu

Rekonštrukcia polytechnických učební v Základnej škole s Materskou školu Andreja Sládkoviča v obci Hrochoť

Dátum: 2. 3. 2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja

Názov projektu:
Rekonštrukcia polytechnický učební v Základnej škole s materskou školu Andreja Sládkoviča v obci Hrochoť
Cieľom projektu je zlepš

oznam

OZNAM

Dátum: 28. 2. 2020

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že dnes 28.02.2020  v čase od 08:00 hod.   bude z dôvodu poruchy odstávka dodávky vody v celej dolnej časti obce od začiatku po Obecný úrad až do jej odstránenia.

Informácia

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Dátum: 26. 2. 2020

Obec Hrochoť v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 je 14,25%

tu ku stiahnutiu

Oznam

Dátum: 20. 2. 2020

REALIZÁCIA TECHNICKÝCH KONTROL VOZIDIEL S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU.

Vážení občania,
v prílohe Vám poskytujeme metodický pokyn v rámci jeho publicity širokej verejnosti ohľadom postupu technickej kontroly pri schvaľovaní vozidiel s obmedzenou prevádzkou.

tu ku stiahnutiu

Oznam

Dátum: 17. 2. 2020

Oznam
FITKLUB ACTIVE BB  ponúka kurz 90 dňovú výzvu zameranú na zmenu postavy, chudnutie, priberanie a zmenu stavovacích návykov. Prvá hodina kurzu bude 12. 03. 2020 o 17:00 hod. v priestoroch Obecného úradu Hrochoť. Zápisné je 20 Eur. Pre otvorenie kurzu je  potrebný minimálny počet 20 osôb. Bližšie informácie:

kontakt - Katka

0908 705 947

Fitklubactive   BB

oznam

Oznam obecného úradu

Dátum: 12. 2. 2020

Oznam obecného úradu

tu ku stiahnutiu

Oznam obecného úradu

Dátum: 6. 2. 2020

Oznam obecného úradu

Informácia

Materská škola Hrochoť dopytovo- orientovaný projekt

Dátum: 31. 1. 2020

Materská škola Hrochoť dopytovo - orientovaný projekt realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje
Výška poskytnutého príspevku: 334 087 EUR
Začiatok realizácie projektu: december 2019
Trvanie projektu: 24 mesiacov

OZNAM 1

OZNAM

Dátum: 28. 1. 2020

Všeobecný lekár MUDr. Peter Heinrich dňa 29.1 až 31.1 2020 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Kapuscínska v Poliklinike Mediclin.

Zobrazené 391-420 z 661

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Úradné hodiny

PONDELOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
UTOROK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
STREDA
07:00 - 12:00    13:00 - 16:00
ŠTVRTOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
PIATOK
08:00 - 12:00    13:00 - 13:30

Počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
jasná obloha, slabý severný vietor
vietorS, 2.39m/s
tlak1016hPa
vlhkosť43%

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Smútočné oznamy

Parte

Naždy nás opustili

 

 

 

 

Kroniky obce

Kronika

E-služby DCOM

E-sluzby

Mohlo by Vás zaujímať


hore