A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

ROK 2019

VZN 05/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

10d. VZN č 052019-zápis detí do ZŠ v.r..pdf 09.01.2020

VZN 04/2019 o opatrovateľskej službe

VZN o opatrovateľskej službe 04-2019 - v.r..pdf 27.06.2019

VZN 03/2019, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti UPN obce Hrochoť, Zmeny a doplnky č. 1

VZN 03-2019 -UPN v.r..pdf 27.06.2019

VZN 02/2019 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN školy správne 02-2019-v.r..pdf 27.06.2019

VZN 01/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

VZN 01-2019 na zverejnenie.pdf 08.02.2019

ROK 2021

VZN 01/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN 01-2021 v.r..pdf 08.09.2021

Stránka

Všeobecné záväzné nariadenia