A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Stavebný úrad - Žiadosť o povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania - stanovisko ku kolaudačnému konaniu

žiadosť - malý zdroj znečisťovania ku koladuačnému rozhodnutiu.doc

Stavebný úrad - Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z MK.docx

Register adries - Žiadosť o vydanie potvrdenia o určení súpisného, orientačného čísla

Žiadosť o vydanie potvrdenia o súpisnom čísle.rtf

Oznamovacia povinnosť - zánik - daň za psa

oznamovacia povinnosť zánik daňovej povinnosti.doc

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad.pdf

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa

tlačivo priznanie.pdf

Dohoda spoluvlastníkov

Dohoda_spoluvlastnikov_-_DzN.doc

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti

01-vznik_zanik_danovej_povinnosti_fyzickej_osoby.pdf

Stavebný úrad - Žiadosť o povolenie užívania MK

ODS_3_žiadosť o povolenie uzávierky MK_2018 (1).pdf

Stavebný úrad - Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania MK

ODS_5_žiadosť o povolenie zvláštneho užívania MK_2018 (1).pdf

Stavebný úrad - Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia na MK

ods_8-1-ziadost_o_urcenie_pozitia_dz_na_mk_a_uk.pdf

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Hrochoť

DOC026.pdf

Stránka