A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Lekarsky_nalez.pdf

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Ziadost_posudenie_odkazanosti.pdf

Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Ziadost_opatovne_posudenie.pdf

Stavebný úrad - Žiadosť o povolenie STAVBY malého zdroja znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku stavebnému povoleniu

žiadosť - malý zdroj znečisťovania - stavebné povolenie.doc

Splnomocnenie - tlačivo - prepis auta

splnomocnenie_tlacivo_prepis_auta.doc

Evidencia obyvateľstva - Návrh na zrušenie TP

tavrh_na_zrus_tp.pdf

Čestné vyhlásenie

cestne_vyhlasenie.doc

Evidencia obyvateľstva - Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov

vyhlasenie_o_zakaze_vyd_udajov.pdf

Evidencia obyvateľstva - tlačivá - TP, PP

tp__pp.pdf

Matrika - Žiadosť o vydanie duplikátu RL, SL, ÚL

dokument-ziadost-o-vydanie-rl-sl-ul.doc

Splnomocnenie

splnomocnenie.doc

Stavebný úrad - čestné prehlásenie - stavebný dozor

tlacivo_cestne_prehl_staveb.dozor.doc

Priznanie k dani za psa

priznanie_k_dani_za_psa.doc

Výrub drevín - žiadosť o výrub drevín

ziadost_o_vyrub.doc

Prihláška dobrovoľného hasiča

prihlaska dobrovolneho hasica.docx

Správne poplatky - Stavebný úrad

platnosť poplatkov od 01. 01. 2013

stavebny_urad-spravne_poplatky2013.pdf

Register adries - žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o zmenu a zrušenie s+o šísla.docx

Register adries - čestné vyhlásenie k žiadosti

k žiadosti o pridelenie súpisného čísla a potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle

Čestné vyhlásenie.docx

Register adries - žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla.rtf

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad

Žiadosť odpustenie KO nové.doc

Stránka