A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

VŠETKY VYPLNENÉ ŽIADOSTI S PRÍLOHAMI JE POTREBNÉ DORUČIŤ NA OBECNÝ ÚRAD HROCHOŤ 

obec následne žiadosti s prílohami doručí na spracovanie Spoločnému stavebnému úradu

- mestu Banská Bystrica

 

Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia 

tu ku stiahnutiu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

tu ku stiahnutiu

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

tu ku stiahnutiu

Návrh na zmenu v užívaní stavby

tu ku stiahnutiu

Ohlásenie drobnej stavby 

tu ku stiahnutiu

Ohlásenie jednoduchej stavby

tu ku stiahnutiu

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

tu ku stiahnutiu

Prehlásenie o zabezpečení odborného vedenia uskutočnenia stavby - dozor

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o stavebné povolenie

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie vjazdu

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studňa

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o predĺženie platnosti SP

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu rekl. stavby na pozemku obce

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby MZZO

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o súhlas k povoleniu užívania MZZO

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o zlúčené stavebné + územné konanie 

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie užívania miestnej komunikácie 

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

tu ku stiahnutiu

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia na miestnej komunikácii

tu ku stiahnutiu