A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Sadzobník nájmov a poplatkov za užívanie majetku obce Hrochoť 2023

Sadzobník poplatkov 2023-1Sadzobník poplatkov 2023-2Sadzobník poplatkov 2023-3Sadzobník poplatkov 2023-4

Sadzobník nájmov a poplatkov - tu ku stiahnutiu (212.21 kB)

 

Schválený nový sadzobník od roku 2019OznamOznamOznamSchválený sadzobník 2017/2019Sadzobník poplatkovSadzobník poplatkov Sadzobník poplatkov

   

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. :

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatu stranu   2,00 € 
Osvedčovanie podpisov

 1,50 € / podpis

 zmena od   01.01.2018 

 2,00 €/podpis

Osvedčovanie fotokópie slovenský text 

 1,50 € / podpis

 zmena od   01.01.2018 

 2,00 €/podpis

Český text  3,00 € / strana
Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte   5,00 €
Vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte  5,00 €
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia  

Matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, Knihy manželstiev, knihy úmrtí

 5,00 €
Rybárske lístky : týždenný RL :  1,50 €
Mesačný RL :  3,00 €
Ročný RL :   7,00 €
Trojročný RL : 17,00 €
   
 
Výrub drevín :
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona  
FO 10,00 €
PO 100,00 €

 

Stavebné konanie - zákon 439/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správnych poplatkoch 

tu ku stiahnutiu

 

Matričná a osvedčovacia agenda - zmena zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. s účinnosťou od 01. 01. 2018

tu ku stiahnutiu