A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

 

 

 

Návrh rozpočtu Obce Hrochoť na roky 2013 - 2015

navrh_rozpoctu_2013-15.xls

Rozpočet 2013 - Príjmy

rozpocet-prijmy-2013.pdf

Rozpočet 2013 - Výdavky

rozpocet-vydavky-2013.pdf

Programový rozpočet Obce Hrochoť na rok 2013

programovy_rozpocet_2013.xls

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrochoť na 1. polrok 2013

plan_kontrolnej_cinnosti_1-2013.pdf

Správa nezávislého auditora 2012

sprava_nezavisleho_auditora_2012.pdf

Záverečný účet obce Hrochoť za rok 2012

zaverecny_ucet_obce_hrochot_2012.pdf

Hodnotiaca správa rozpočtu - Výdavky 2012

hodnotiaca_sprava_vydavky_2012-1.pdf

Hodnotiaca správa rozpočtu - Príjmy 2012

hodnotenie_rozpocet_prijmy_2012-1.pdf

Úvod k hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2012

uvod_k_hodnotiacej_sprave_2012.pdf

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrochoť na 2. polrok 2013

plan_kontrolnej_cinnosti_2-2013.pdf

Konsolidovaná výročná správa obce Hrochoť za rok 2012

konsolidovana_vyrocna_sprava_2012.pdf

Návrh úpravy rozpočtu obce Hrochoť na rok 2013

navrh_upravy_rozpoctu_2013.pdf

Hodnotiaca spáva - Výdavky 2013

hodnotiaca_sprava-vydavky_2013.pdf

Záverečný účet Obce Hrochoť 2013

zaverecny_ucet_obce_hrochot_2013.pdf

Konsolidovaná výročná správa obce Hrochoť za rok 2013

konsolid_vyrocna_sprava_obce_2013.pdf

Návrh rozpočtu obce Hrochoť na roky 2015-2017

navrh_rozpoctu_2015-2017.pdf

Schválená úprava rozpočtu č. 1 na rok 2015

schvalena_uprava_rozpoctu_1-2015.xlsx

Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Hrochoť za rok 2014

sprava_nezavisleho_auditora_2014.pdf

Záverečný účet obce Hrochoť za rok 2014

zaverecny_ucet_2014.pdf

Stránka