A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

 

 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010

stanovisko_hlavneho_kontrolora_2010.pdf

Smernica o postupe obce Hrochoť pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania

smernica_01-2011.doc

Úprava finančného rozpočtu č.1 na rok 2011

uprava_financneho_rozpoctu_2011.pdf

Oznamovacia povinnosť pri vykonávaní ohňostrojných prác

oznamovanie_ohnostrojov.pdf

Návrh rozpočtu 2012-2014

navrh_rozpoctu_2012-2014.pdf

Programový rozpočet na rok 2012

programovy_rozpocet_2012.pdf

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2011

sprava_kontrolora_2011.pdf

Plán kontrolnej činnosti v roku 2012

plan_kontrolnej_cinnosti_2012.pdf

Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Hrochoť a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom

zasady_odmenovania_poslancov_oz.pdf

Záverečný účet obce 2011

zaverecny_ucet_obce_2011.pdf

Správa audítora 2011

sprava_auditora_2011.pdf

Hodnotiaca správa - výdavky 2011

hodnotiaca_sprava_vydavky_2011.pdf

Hodnotiaca správa - príjmy 2011

hodnotiaca_sprava_vydavky_2011.pdf

Úvod k hodnotiacej správe 2011

uvod_k_hodnotiacej_sprave.pdf

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011

stanovisko_kontr_zaver_ucet_2011.pdf

Plán kontrolnej činnosti v 2. polroku 2012

plan_kontrolnej_cinnosti_2-2012.pdf

Správa o kontrole plnenia rozpočtu obce k 30. 6. 2012

sprava_kontrolora_30-06-2012.pdf

Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky určená pre Obecné zastupiteľstvo Obce Hrochoť za rok 2011

sprava_auditora_17-09-2012.pdf

Zákon č. 286-2012 Z. z. - novela zákona o správnych poplatkoch, účinná od 01.10.2012

zakon_286-2012_zz_novela_zakona_o_spravnych_poplatkoch_01-10-2012.pdf

Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2012

monitorovacia_sprava_i-2012.pdf

Stránka