A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Hrochoť 

 

Predseda : Dušan Kulfas

Podpredseda - veliteľ : Branislav Diško, tel : 0908 903 843, email : DiskoB@orangemail.sk

logo 

 

Myšlienka a potreba vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci vzišla zo strany vedenia obce a zástupcov Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako racionálna potreba zlepšenia života a bezpečia občanov obce. Na začiatku bola myšlienka, ktorá sa začala realizovať začiatkom roka 2015 ako prieskum záujmu o členstvo. V prvej polovici mája bola zvolaná ustanovujúca členská schôdza na ktorej oficiálne vznikol Dobrovoľný hasičský zbor Hrochoť za prítomnosti zástupcov obce a pozvaných členov predsedníctva DPO SR z Banskej Bystrice, ktorá dobrovoľných hasičov odborne zastrešuje a vedie. Na začiatku členskú základňu tvorilo dvadsať členov.

.

Nadväzujúc na históriu dobrovoľných hasičov na Hrochoti sme sa rozhodli prevziať na seba úlohu ochrany obyvateľstva a ich majetku pred požiarmi a inými nežiaducimi udalosťami v súlade s právnymi normami týkajúcimi sa tejto oblasti života. Zároveň chceme šíriť duchovné hodnoty dobrovoľného hasičstva v duchu hesla „ Bohu na slávu a ľuďom na pomoc“. Začali sme za aktívnej pomoci vedenia obce znovu budovať a zabezpečovať materiálne vybavenie potrebné k plnohodnotnej a účinnej pomoci občanom obce. Bola zahájená odborná príprava členov na jednotlivé odbornosti v Dobrovoľnom hasičskom zbore. Po necelom roku činnosti sme boli zaradený do okrsku a požiadali o zaradenie do kategórie použiteľnosti na rok 2016 v rámci Slovenskej republiky. V roku 2015 bola kúpená PPS 12 ( prívesná prenosová motorová striekačka ).

PPS 12

 

Medzi ďalšie priority DHZ okrem vyššie spomenutého patrí v spolupráci s StVSP zmapovať, zrekonštruovať a sfunkčniť všetky nadzemné a podzemné hydranty v obci. Okrem obnovy hydrantov sme sa začali aktívne podieľať na rekonštrukcii nádrži „pri Válove“. Nádrž bola čiastočne vyčistená a bude sa ďalej pokračovať s odstránením zeminy a odpadkov. Následnou opravou skeletu vznikne plnohodnotná protipožiarna nádrž, ktorá bude mať okrem svojej dostupnosti aj dobrú polohu v strede obce.  

budúca protipožiarna nádrž

Súčasťou dobrovoľných hasičov bude aj funkcia preventivára, ktorého úlohou bude kontrolovať stav a funkciu komínov v jednotlivých obydliach občanov obce, pretože častokrát sa stávajú požiare komínov práve kvôli nedostatočnej kontrole komínov a dymovodov.

                                                                                                                          Dobrovoľní hasiči Hrochoť