A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Hrochoť 

 

Predseda : Dušan Kulfas, tel. 0917 308 458, email : dusan.kulfas@centrum.sk 

Podpredseda, veliteľ : Branislav Diško, tel : 0908 903 843, email : disko228@centrum.sk

logo 

 

Myšlienka a potreba vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci vzišla zo strany vedenia obce a zástupcov Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako racionálna potreba zlepšenia života a bezpečia občanov obce. Na začiatku bola myšlienka, ktorá sa začala realizovať začiatkom roka 2015 ako prieskum záujmu o členstvo. V prvej polovici mája 2015 bola zvolaná ustanovujúca členská schôdza na ktorej oficiálne vznikol Dobrovoľný hasičský zbor Hrochoť za prítomnosti zástupcov obce a pozvaných členov predsedníctva DPO SR z Banskej Bystrice, ktorá dobrovoľných hasičov odborne zastrešuje a vedie. Na začiatku členskú základňu tvorilo dvadsať členov.

.

Nadväzujúc na históriu dobrovoľných hasičov na Hrochoti sme sa rozhodli prevziať na seba úlohu ochrany obyvateľstva a ich majetku pred požiarmi a inými nežiaducimi udalosťami v súlade s právnymi normami týkajúcimi sa tejto oblasti života. Zároveň chceme šíriť duchovné hodnoty dobrovoľného hasičstva v duchu hesla „ Bohu na slávu a ľuďom na pomoc“. Začali sme za aktívnej pomoci vedenia obce znovu budovať a zabezpečovať materiálne vybavenie potrebné k plnohodnotnej a účinnej pomoci občanom obce. Bola zahájená odborná príprava členov na jednotlivé odbornosti v Dobrovoľnom hasičskom zbore. Po necelom roku činnosti sme boli zaradený do okrsku a požiadali o zaradenie do kategórie B v rámci Slovenskej republiky. 

 

Medzi priority DHZ patrí : 

  • ochrana obyvateľstva pred požiarmi 
  • ochrana obyvateľstva a pomoc pri prírodných katastrofach 
  • mapovanie a evidencia všetkých nadzemných a podzemných hydrantov
  • funkcia preventivára, ktoré úlohou je kontrola stavu a funkcie komínov na obydliach občanov obce
  • budovanie hasičského športového tímu a aktívna účasť na súťažiach 
  • pomoc a podpora pri kultúrnych podujatiach organizované obcou 
  • vybudovanie protipožiarnej nádrži "Pri Válove" v strede obce  

 

 

budúca protipožiarna nádrž