A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Hrochotská dolina

Hrochotská dolina ponúka množstvo zaujímavých miest vhodných nie len na turistiku, ale aj na poznávanie zaujímavých prírodných artefaktov. Samotná oblasť vznikla zbieraním vody potoka Hučava z vnútorných svahov sopky, ktoré si prerezali cestu východným smerom a tak vznikla viac ako 15 km dlhá dolina. Na konci doliny sa nachádza pôvodná lesnícka osada Kyslinky, ktorá patrí medzi unikáty na Slovensku.

 

Bátovský balvan

Balvan sa nachádza v chránenom území, v roku 1964 bol vyhlásený za prírodnú pamiatku. Nachádza sa na ľavej strane cesty z Hrochoti na Kyslinky. Zložený je z takzvaných sopečných bômb. Predmetom ochrany je osamotený, mohutný aglomerátny kamenný blok vysoký viac ako 14 metrov a široký 8 metrov. Na svoje terajšie miesto sa dostal uvoľnením počas mrazového zvetrávania a zrútil sa do údolia nivy Hučavy. Ako prírodný prvok je nevyhnutná jeho ochrana a zachovanie vrámci jeho vedeckej a estetickej hodnoty.

b

 

Jánošíkova skala

Jánošíkova skala je masívne skalnaté bralo vulkanického pôvodu, vysoké približne 30 metrov a dlhé 200 metrov. V jej bočnej časti sa zachovala kotlovitá priehlbina a zároveň jaskyňa, nazývaná Abčiná. Podľa povesti si slovenský zbojník Juraj Jánošík práve do Abčinej ukrýval svoje poklady spúšťajúc sa zhora do jaskyne na lane. Cesta lúkou okolo dvoch drevených chalúp sa mení na vyznačený a vyšliapaný chodníček ku Jánošíkovej skale, ktorý už lemujú stromy a preto ju nie je z cesty zreteľne vidno. Pri prechode popod skalu sa nachádza aj odbočka do jaskyne. Vstup do jaskyne je veľmi strmý a neupravený. Ak sa chcete dostať dovnútra, musíte svojpomocne absolvovať strmú lezeckú časť. Abčiná je veľká skalná miestnosť približne 15 metrov vysoká a 25 metrov dlhá. Celý vrchol Jánošíkovej skaly lemuje vychodený, úzky, zarastený chodníček, na ktorý je posledné roky zakázaný výstup. Jánošíkova skala je prírodnou pamiatkou so 4.stupňom ochrany. Jánošíkova skala patrí do Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Celé pohorie Poľana je pozostatkom vulkánu s kráterom v mieste osady Kyslinky. Mohutná sopka Poľana kedysi zahŕňala okruh v priemere približne 20 kilometrov, čím sa zaraďuje medzi najväčšie európske vyhasnuté sopky.

jánošíkova skala

Cesta na Kyslinky, vedie popod prírodnú rezerváciu Pri bútľavke s výskytom ojedinelého tisu a aj popod ďalšiu prírodnú rezerváciu Hrochotská Bukovina, kde sú vzácne spoločenstvá horských lúk a hmyzu – rovnokrídlovcov. Celkovo flóra a fauna Poľany je veľmi rozmanitá. Nájdeme tu rôzne ekosystémy, od teplomilných dubín na juhozápade pohoria, cez bukovo -hrabový les, bukový, bukovo- jedľový až po vysokohorské smrečiny a horské lúky – poľany, typické pre toto pohorie.

 

Lesnícka osada Kyslinky

Pred desaťročiami bola vybudovaná lesnícka osada priamo uprostred krátera vyhasnutého starovulkánu Poľana. Do roku 1974 spájala Kyslinky s okolitým svetom úzkorozchodná lesná železnica. Viac ako 20 kilometrov dlhá trasa viedla z Vígľaša cez Očovskú pílu, Hrochotský mlyn, Bugárovú a Bátovú až na Kyslinky. Zo železnice sa do dnešných dní zachovalo iba torzo. Opustená a chátrajúca železničná telefónna búdka, či zvyšky mostných konštrukcií. Dnešné Kyslinky tvorí nielekoľko typických lesníckych stavieb s okolitými hospodárstvami, sídli tu aj lesná správa. Tá má dokonca vo svojej budove približne 50 miest na bývanie. Pôvodne budova slúžila Vysokej škole lesníckej a drevárskej ako výcvikové centrum, dnes ju využívajú lesníci.

kyslinky

 

Náučný chodník Poľana – Kyslinky

Spolupráca medzi Správou CHKO Poľana a Odštepným závodom Kriváň vyústila  do rekonštrukcie náučného chodníka Poľana – Kyslinky – Poľana. Na trase náučného chodníka sa návštevníci oboznámia s prírodnými hodnotami Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Na 20 informačných paneloch sú informácie venované geológii a geomorfológii, lesným drevinám, maloplošných chráneným územiam, využívaniu územia, vtáctvu, prírodným lesom, mokradiam, bezstavovcom, živočíchom, lesom, nelesným spoločenstvám, vodstvu, poľovníctvu a Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana. Nástup na náučný chodník je v blízkosti Lesnej správy Kyslinky, približne 9 km od obce Hrochoť. Chodník má dva okruhy. Dlhší okruh má 17 zastávok v dĺžke 17 km, východisková aj konečná zastávka je v Kyslinkách. Vedie po značených turistických chodníkoch. Z Kysliniek pokračuje na Dudáš, ďalej na Priehybinu a odtiaľ na Zadnú Poľanu. Z nej je potrebné sa vrátiť smerom k Horskému hotelu Poľana na Prednej Poľane. Odtiaľ trasa pokračuje západným smerom popod Drábovku a dolu do Kysliniek Kratší a pohodlnejší okruh približne 8,5 km odbočuje pri tretej zastávke z Dolnej Zálomskej po asfaltovej ceste na Príslopy, potom dolu po trase dlhšieho okruhu (po žltej turistickej značke) do Kysliniek.

náučný chodník

 

Cyklotrasa okolo Poľany

Dĺžka trasy je 127 km a je najdlhšou cyklotrasou Podpoľania, určenou pre horské bicykle.

Smer trasy: Detva - Skliarovo - Hriňová - Detvianska Huta - Látky - Lom nad Rimavicou - Sihla - Kamenistá dolina - Tri Vody - Chata na Hrbe - Hutná dolina - Strelníky - Povrazník - Ponická Huta - Dúbravica - Čerín - Hrochoť - Očová - Dúbravy – Detva