A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Verejná zbierka

Typ: ostatné
Verejná zbierka"Finančná pomoc rodine Berkyovej po požiari rodinného domu"

Obec Hrochoť, v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom

 

“Finančná pomoc rodine Berkyovej po požiari rodinného domu“

 

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky : Obec Hrochoť, IČO 00 313 475,

 

Účel dobrovoľnej zbierky : Finančný príspevok pre rodinu Berkyovú, na nevyhnutné výdavky spojené s opravami po požiari rodinného domu.

 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Hrochoť, vedený v Prima banka, pobočka Banská Bystria, číslo IBAN SK37 5600 0000 0012 0261 2018. Do správy sa uvedie meno prispievateľa, alebo názov spoločnosti.
  2.  
  3. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Hrochoti, s označením ,,Dobrovoľná zbierka“

 

Doba konania dobrovoľnej zbierky : od 04.03.2021 do 31.08.2021

 

Finančné prostriedky získané zbierkou budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky (príjme a použití finančných prostriedkov) budú poslanci a verejnosť informovaní zverejnením údajov na úradnej tabuli, na webovej stránke obce Hrochoť www.hrochot.sk, prípadne zverejnením v médiách. Kontrolu použitia získaných finančných prostriedkov zabezpečí hlavná kontrolórka obce.

Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hrochoť, konanom dňa 08.03.2021, uznesením č. 171/2021

 

V Hrochoti, dňa 04.03.2021

 

                                                                                                                         Bc. Marian Mazúch v.r.

                                                                                                                         starosta obce Hrochoť


Vytvorené: 6. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2021 10:24
Autor: Správce Webu