A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Upozornenie - zaburinené pozemky

Typ: ostatné
OZNAM Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor

 

upzorňuje a vyzýva

 

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne-každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pre jej poškodením a degradáciou,

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, 

3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí, 

4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenicou v katastri.

 

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. 

V roku 2023 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa harmonogramu v letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie § 3 zákona vyvodzované dôsledky. 

 

                                                                                                                      Ing. Jozef Plieštik, v.r. 

                                                                                                                           vedúci odboru 

 


Príloha

Vytvorené: 25. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 25. 5. 2023 12:08
Autor: Správce Webu