A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

UPOZORNENIE

Typ: ostatné
Zaburiné pozmky Zaburinené pozemky

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor

upozorňuje a vyzýva

 

každého vlastníka, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Konkrétne – každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,

3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

V roku 2018 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie § 3 zákona zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov vyvodzované dôsledky.


Vytvorené: 27. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2018 10:33
Autor: Správce Webu