A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

"Separujme spolu za krajšiu obec"

Typ: ostatné
OZNAMOdpad je jedným z najväčších nebezpečenstiev pre naše životné prostredie. Neustále zvyšovanie produkcie rôznych druhov odpadu, vrátane komunálneho odpadu predstavuje problémy ekologického, ekonomického i spoločenského charakteru.

Separácia zahŕňa proces ako: triedenie (rozdeľovanie) komunálneho odpadu, lisovanie a odovzdávanie na recykláciu. Čím viac sa budú zložky odpadu ako papier, sklo, plasty separovať, tým menej sa ich dostane do zmesového komunálneho odpadu, čo sa pozitívne odzrkadlí na znížení jeho množstva aj v našej obci.

OZNAM

 

POROVNANIE TRIEDENIA V OBCI HROCHOŤ ZA ROKY 2017, 2018 a 2019 

 

PLASTY - kód odapdu: 200139   

2017:  8,36 ton

2018: 16,36 ton

2019 - 01-09: 13,19 ton 

 

SKLO - kód odpadu: 200102

2017: 12,51 ton

2018: 14,28 ton

2019 - 01-09: 12,67 ton 

Využitie vriec v %: 32 %

 

KOVY/TETRAPAKY - kód odpadu: 200103

2017: 0,58 ton

2018: 2,52 ton

2019 - 01-09: 3,01 ton

Využitie vriec v %: 28% 

 

PAPIER A LEPENKA - kód odpadu: 200101 

2017: 2,36 ton

2018: 4,30 ton

2019 - 01-09: 3,51 ton

Využitie vriec v %: 17% 

 

Obec Hrochoť vytriedila „len“ 12,28 % komunálnych odpadov a bola nám stanovená  sadzba vo výške 12,00 €/t  za uloženie odpadov.

Moderné odpadové hospodárstvo obcí, v ktorom má významnú úlohu triedenie komunálneho odpadu a jeho recyklácia, si vyžaduje jednak nemalé finančné prostriedky na jeho zabezpečenie, a tiež zmenu v myslení a návykoch producentov odpadu – domácností, teda aj nás obyvateľov obce Hrochoť.

V roku 2018 naša obec vyzbierala 352,235 ton odpadov z čoho až 279,62 ton odpadov tvorí zmesový komunálny odpad a preto, milí občania, separujme všetci spolu za krajšiu obec, pretože zlepšenie odpadového hospodárstva je jednou z hlavných úloh v rámci ochrany životného prostredia.

 


Vytvorené: 6. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2019 08:21
Autor: Správce Webu