A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

OZNAM SSD

Typ: ostatné
OZNAM SSD  1Stredoslovenská distribučná a.s., (SSD) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Hrochoť.

SSD a.s., je ako osoba poverená prevádzkovaním elektrických vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Upozornenie pre občanov podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,

- vysádzať a pestovať trvalé postary s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vdzušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 

- uskladňovať ľahko horľvé alebo výbušné látky,

- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

- vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. 

V zmysle zákona  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo nájomca pozemku na ktorom sa nachádza drevina povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. 

SSD a.s. žiada občanov - vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSD poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.  Najmä, aby vlastníci umožnili zamestnancom SSD vstup na pozemky za účelom odstránenia a okliesňovaní stromov a porastov. Drevná hmota po vykonaní pilčíckych prác bude ponechaná  vlastníkovi pozemku. 

Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené v priebehu mesiaca: NOVEMBER - DECEMBER 2018

 

 

 

 


Vytvorené: 5. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2018 14:23
Autor: Správce Webu