A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

OZNAM OKRESNÉHO ÚRADU BANSKÁ BYSTRICA

Typ: ostatné
VÝZVA - UPOZORNENIE

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor 

upozorňuje a vyzýva

každého vlastnika, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť
o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona, Konkrétne - každý vlastnik, nájomca a správca
poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností
poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodenim a degradáciou,
2.) predchádzat'výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
3.) zabezpečit využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita
územia a bola zachovaná funkčná spätosť prirodných procesov v krajinnom prostredí,
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.


Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo
nepoľnohospodárskeho pozemku v blizkosti poľnohospodárskeho pozemku, pripadne nesplni povinnosť
uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo
správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v zneni neskoršich predpisov.

V roku 2020 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané
podl'a harmonogramu v letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie § 3
zákona vyvodzované dôsledky.


Vytvorené: 24. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 6. 2020 15:51
Autor: Správce Webu