A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
tu ku stiahnutiuCintorín a priľahlá plocha domu smútku

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch obec zabezpečuje kosenie, hrabanie cintorína a priľahlých plôch domu smútku.  Nekosili sme trávu a burinu na hrobových miestach, nakoľko podľa zákona o pohrebníctve toto je povinnosťou nájomcu hrobu. V zákone o pohrebníctve sa uvádza, že nájomca je povinný včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary, odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska.

Cintorínsky odpad z hrobových miest hádžte do smetných nádob na to určených.

Upozorňujem všetkých spoluobčanov, aby do kontajnerov na odpad z cintorína nenosili odpad z domácností. V cintoríne a pri dome smútku je kamerový systém na monitorovanie verejných priestranstiev,  z čoho vieme identifikovať občanov, ktorí vhadzujú do kontajnerov iný odpad ako z cintorína.

Iný odpad ako z cintorína ste povinný separovať a odovzdávať zberovej spoločnosti podľa harmonogramu vývozu odpadu prípadne individuálne odviezť zberovej spoločnosti.

 


Vytvorené: 27. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 8. 2021 07:49
Autor: Správce Webu