A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA – POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR UPOZORŇUJE A VYZÝVA

Typ: ostatné
OZNAM OKRESNÉHO ÚRADU BANSKÁ BYSTRICA – POZEMKOVÝ
A LESNÝ ODBOR

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Konkrétne – každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej
pôdy je povinný:
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätnosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku /fyzická osoba/ alebo správneho deliktu /právnická osoba alebo FO – podnikateľ/
podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 200 EUR.


Vytvorené: 23. 9. 2015
Posledná aktualizácia: 20. 3. 2017 08:42
Autor: