A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

tu ku stianutiutu ku stiahnutiu (650.89 kB)

 

 

 

 

    

                             

                                                    

Správy

prvá
z 20
ďalší posledná

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 26. 9. 2012 | Autor:

Tlačová správa k inteligentnej energetike na Poľane

Tlačová správa k inteligentnej energetike na Poľane celý text

ostatné | 17. 9. 2012 | Autor:

Plán kontrolnej činnosti v roku 2012

Obecný úrad Hrochoť celý text

ostatné | 22. 3. 2012 | Autor:

Oznamovacia povinnosť pri vykonávaní ohňostrojných prác

Informácie pre občanov celý text

ostatné | 10. 11. 2011 | Autor:

Vážení občania

Prichádza vykurovacie obdobie, ktoré je možné charakterizovat' aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pri nedodržaní technickych podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpednost' hlavne pri inštalácii, prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadeni ústredného vykurovania, pri výstavbe a použivaní komínov a dymovodov, nedodržani lehôt ich čistenia a vykonávania kontrol. celý text

ostatné | 19. 10. 2011 | Autor:

Plánované investičné akcie obce v rokoch 2011 – 2014

Plánované investičné akcie celý text

ostatné | 12. 4. 2011 | Autor:
prvá
z 20
ďalší posledná