A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

OZNAM

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2020    tu ku stiahnutiu

 

Oznam

                                                          

Správy

prvá
z 11
posledná

OZNAM

POŠTA HROCHOŤ OZNAMUJE

Pošta Hrochoť oznamuje, že od dňa 02.04. 2020 to je dnes do 07. 04 2020 bude pošta otvorená v čase od 8.15. hod do 11.15. hod.
A zároveň oznamuje, že nebudú doručované zásielky do domácností, ale všetky zásielky budú uložené na pošte k vyzdvihnutiu.

celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ BANSKÁ BYSTRICA

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že dnes 02.04.2020 hneď po vyhlásení v miestnom rozhlase to je v čase od 11:30 hod. bude z dôvodu poruchy odstávka dodávky vody v celej obci až do jej odstránenia. celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

ODBOR PREVENCIE KRIMINALITY

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej ceľovej skupiny - SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

MIMORIADNA ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU LINIEK PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme na základe uznesenia vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR nariadil s platnosťou od 02.04. 2020 do odvolania mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy. Dopravné služby budú poskytované v mimoriadnom obmedzenom rozsahu.
Aktualizované cestovné poriadky nájdete na webovej stránke www.sadzv.sk celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Informácia

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

DISTRIBÚCIA RÚŠOK PRE OBČANOV NAD 65 ROKOV

Vážení spoluobčania,
V najbližších dňoch bude obec Hrochoť doručovať osobne, alebo do poštových schránok ochranné bavlnené rúška. Táto skupina občanov je naviac ohrozená vírusom COVID-19-koronavírus.
Ochranné rúška prosím používajte každý deň!
Pravidelne sa o ne starajte, perte, prežehlite, aby ste zničili baktérie a vírusy. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

NÁKUPY PRE SENIOROV - BBSK

Nákup potravín seniorom a osamelým privezie Banskobystrický samosprávny kraj až domov. Volajte zadarmo na 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do 15:00.
Nadiktujte svoj nákupný zoznam a zaplatíte pri doručení.

Seniori a rizikové skupiny ľudí, zostaňte doma a nedajte šancu koronavírusu.
Volajte 0800 221 235 a potraviny vám župa privezie až domov.


celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
oznam

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 25.03.2020 do odvolania. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
oznam

OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

Opatrenia ministerstva školstva pre školský rok 2019/2020 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
oznam

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Podľa § 48 ods.4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spolčenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
oznam

OZNAM - Pošta Hrochoť

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM - VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Vážení spoluobčania,
Oznamujeme Vám, že dňa 25.03. 2020 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

PROJEKT ZELENÉ OBCE

Obec Hrochoť v januári 2020 podpísala so Slovenskou agentúrou životného prostredia zmluvu o poskytnutí podpory na realizáciu vegetačných prvkov pre Obec Hrochoť. Projekt sa bude realizovať vďaka podpore Kohézneho fondu Európskej únie a Operačného programu Kvality životného prostredia.

Výsadba sa bude uskutočňovať na nasledujúcich zónach:

• Priestranstvo pri Kultúrnom dome,
• Areál okolia domu smútku,
• Priestranstvo pred Materskou školou.
Názov projektu: Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska
Výška poskytnutého príspevku: 16 016,75 EUR


celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

USMERNENIE

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID - 19 (piata kapitola) celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020 od 06:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
oznam

COVID - 19

Ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou a ako konať v prípade podozrenia nákazy.
Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/ celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zmena a doplnenie

Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády SR na riešenie krízovej situácie na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.03.2020 navrhol opatrenia, ktorými sa menia a dopľňajú opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR zo dňa 15.03.2020, č. OLP/2595/2020 na základe uznesenia vlády SR č. 113 z 15. marca 2020. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 113 z 15. marca 2020 uložila Úradu verejného zdravotníctva SR úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok uvedených v záväznej časti tohto opatrenia a nariadi izoláciu osôb, ktorí sa skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
oznam

MIMORIADNA ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU

Na základe nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ako príslušného dopravného správneho orgánu a objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme na základe uznesenia vlády SR č 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03 2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti ohrozením verejného zdravia II stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 nariaďuje s platnosťou od 15.03. 2020 do odvolania mimoriadnu zmenu pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy zavedením mimoriadneho režimu "školských prázdnin" celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM OcÚ

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, v záujme zdravia obyvateľov ako aj svojich zamestnancov a dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID – 19 oznamujeme občanom, že Obecný úrad Hrochoť bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. Dňom 16.3.2020 ruší úradné hodiny. V nevyhnutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo využiť elektronickú komunikáciu.

Zároveň oznamujeme občanom, že na základe karanténnych opatrení bude od 16. 3. 2020 zatvorená Obecná knižnica v Hrochoti.

Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení Vás budeme informovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Kontakty:
telefonická linka: 048/4190160
mobil: 0907 813 897
e-mail: hrochot@hrochot.sk
celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Multifunkčné ihrisko z dôvodu preventívno-ochranných opatrení pred šírením sa koronavírusu je zatvorené od 13.03.2020 až do odvolania celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Detské ihrisko z dôvodu preventívno-ochranných opatrení pred šírením sa koronavírusu je zatvorené od 13.03 2020 až do odvolania celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

Zatvorenie Základnej školy s Materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť!

Vzhľadom na to , že od dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod. ráno platí na celom území SR mimoriadna situácia, Obec Hrochoť prijala preventívne opatrenie Ústredného krízového štábu kvôli koronavírusu.

Zatvorenie škôl a školských zariadení.

Od pondelku 16. marca 2020 zatvára Základnú školu a Materskú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Obec Hrochoť zatvára ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča na 14 dní. Ďalej bude postupovať v zmysle usmernenia Ústredného Krízového štábu. Situáciu bude Obec Hrochoť naďalej monitorovať a o aktuálnom vývoji bude obyvateľov informovať.

Najúčinnejšou ochranou je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci naliehavého všeobecného záujmu na ochranu zdravia ľudí, ruší zvolané valné zhromaždenie UPS Hrochoť, ktoré sa malo uskutočniť dňa 22.03.2020 o 14,00 hod. a prekladá ho na neurčito. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

Evanjelická cirkev Augsburského vyznania v Hrochoti oznamuje, že nedeľné služby božie a pôstne večierne sa v termíne do 22.03.2020 vrátane nebudú vykonávať. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
oznam

OZNAM

Zákaznícke centrá ZATVORENÉ celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

UPOZORNENIE na jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
oznam

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe. Predmetné usmernenie je uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR http://www.uvzsr.sk/ celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 11
posledná