A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Harmongram

   

 

                                                          

Správy

prvá
z 8
posledná

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva 31.01.2019 1

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva 31.01.2019

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrochoť celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Usmernenie k registrácii chovu 1

Usmernenie k registrácii chovu

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Piesne moje, piesne

Piesne moje piesne - O ženách

Program speváckych skupín, ľudových hudieb a sólistov celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Daňové priznanie na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019
Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Harmongram

Harmonogram zberu odpadu v roku 2019 - január, február

Harmonogram celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Multifunkčné ihrisko

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy s materskou školou v Hrochoti má nový povrch. Obec pristúpila k výmene povrchu po tom, čo starý javil známky opotrebovania. Tieto práce boli: Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2018". Obec Hrochoť ďakuje Úradu vlády Slovenskej republiky za poskytnutú dotáciu.
Marian Mazúch, starosta obce
celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
.

POĎAKOVANIE

Marian Mazúch
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
PREDVIANOČNÁ VIEDEŇ  1

PREDVIANOČNÁ VIEDEŇ

Pozvánka na zájazd do Viedne v Predvianočnom adventnom období

Pozývame Vás na vianočné trhy do Viedne dňa 1.12.2018. Odchod autobusu - Hrochoť, Námestie A. Sládkoviča, 5:05 hod.

Na vianočné trhy sa môžete nahlásiť do 23.11.2018 na tel. č. 048/4190160, osobne na obecnom úrade, resp. elektronicky e-mail: hrochot@hrochot.sk
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu

Ministerstvo vnútra SR v rámci realizácie NP s názvom "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" uskutoční besedu: "Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu".
Beseda sa uskutoční dňa: 15. 11. 2018 o 15:30 hod. v priestoroch OU, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, Hrochoť
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Voľby 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznam - multifunkčné ihrisko 1

Oznam - multifunkčné ihrisko

Z dôvodu výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku bude od zajtra, t.j 09.11.2018 ihrisko zatvorené. celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM SSD  1

OZNAM SSD

Stredoslovenská distribučná a.s., (SSD) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Hrochoť. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznam

Oznam obecného úradu


ostatné | 26. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
.

Nové vydanie HROCHOTSKÝ HLÁSNIK č.4

Obecné noviny celý text

ostatné | 18. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

OZNAM - OBMEDZENIE POHYBU VOZIDIEL

OZNAM - OBMEDZENIE POHYBU VOZIDIEL celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Územný plán obce Hrochoť, zmeny a doplnky č. 1

Územný plán obce Hrochoť, zmeny a doplnky č. 1 celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Jesenné upratovanie v Hrochoti 2018

Výzva na zapojenie sa do jesenného upratovania v obci Hrochoť. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 1

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam

Odpočet vodomerov celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Upozornenie

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM - OBMEDZENIE POHYBU VOZIDIEL

Stavebný dozor Ing. P. Novota oznamuje obmedzenie pohybu všetkých vozidiel, t.j. ZÁKAZ VJAZDU, MIMO VOZIDIEL STAVBY v rámci stavby: "LC Hrochoťská dolina, rekonštrukcia" od 21. 09. 2018 do 30. 09. 2018 - nedeľa vrátane z dôvodu realizácie stabilizácie podkladovej vrstvy a dodržania technologického postupu. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny OZNAMUJE, že dňa 05. 10. 2018 o 10:00 hod. sa v zasadačke na prízemí na Mestskom úrade v Detve bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048 celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Obec Hrochoť oznamuje, že od 24. 09. 2018 zriaďuje na obecnom úrade obce Hrochoť klientské hodiny stavebného úradu pre občanov obce Hrochoť. celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Lesná správa Kyslinky oznamuje, že z dôvodu rekonštrukcie bude dňa 28. 08. 2018 v čase od 08.00 do 19.00 hodiny neprejazdná komunikácia od Hrochotského mlyna do osady Kyslinky. celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva na predloženie cenovej ponuky - opakované - Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Výzva na predloženie cenovej ponuky - OPAKOVANÁ

"Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku-Obec Hrochoť"
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: ň10.09.2018 do 09:00 hod.
Miesto predkladania ponúk:
Obec Hrochoť
Poštou na adresu uvedenú v bode 1. výzvy na predkladanej cenovej ponuky v obálke označenej „ihrisko“ a „NEOTVÁRAŤ“
Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte v obálke označenej „ihrisko” a „NEOTVÁRAŤ“
Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk uvedeného v tomto odseku.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku
Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk: 10.09.2018 o 09:30 hod.
- Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1 Výzvy na predkladanie cenovej ponuky
celý text

ostatné | 22. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznámenie

Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici - OZNÁMENIE

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici požiadalo obce o spoluprácu pri preventívnom pôsobení vo vzťahu k vodičom motorových vozidiel. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bude v termíne od: 06.09.2018 - 08:00 do: 06.09.2018-15:30 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadenia distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Obmedzená distribúcia bude pre odberné miesta:
Kyslinky súpisné číslo 606 celý text

ostatné | 3. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Pozvánka

POZVÁNKA

Obec Čerín pozýva na Petropavlovský jarmok
Miesto konania: Čačín
Deň konania: 30. 06. 2018 celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva na predloženie cenovej ponuky -Výmena umelého trávnika

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Obec Hrochoť celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 8
posledná