A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

tu ku stianutiutu ku stiahnutiu (650.89 kB)

 

 

 

 

 

    

                             

                                                    

Správy

prvá
z 18
posledná

#

Upozornenie

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM - OBMEDZENIE POHYBU VOZIDIEL

Stavebný dozor Ing. P. Novota oznamuje obmedzenie pohybu všetkých vozidiel, t.j. ZÁKAZ VJAZDU, MIMO VOZIDIEL STAVBY v rámci stavby: "LC Hrochoťská dolina, rekonštrukcia" od 21. 09. 2018 do 30. 09. 2018 - nedeľa vrátane z dôvodu realizácie stabilizácie podkladovej vrstvy a dodržania technologického postupu. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny OZNAMUJE, že dňa 05. 10. 2018 o 10:00 hod. sa v zasadačke na prízemí na Mestskom úrade v Detve bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048 celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Obec Hrochoť oznamuje, že od 24. 09. 2018 zriaďuje na obecnom úrade obce Hrochoť klientské hodiny stavebného úradu pre občanov obce Hrochoť. celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Lesná správa Kyslinky oznamuje, že z dôvodu rekonštrukcie bude dňa 28. 08. 2018 v čase od 08.00 do 19.00 hodiny neprejazdná komunikácia od Hrochotského mlyna do osady Kyslinky. celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva na predloženie cenovej ponuky - opakované - Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Výzva na predloženie cenovej ponuky - OPAKOVANÁ

"Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku-Obec Hrochoť"
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: ň10.09.2018 do 09:00 hod.
Miesto predkladania ponúk:
Obec Hrochoť
Poštou na adresu uvedenú v bode 1. výzvy na predkladanej cenovej ponuky v obálke označenej „ihrisko“ a „NEOTVÁRAŤ“
Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte v obálke označenej „ihrisko” a „NEOTVÁRAŤ“
Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk uvedeného v tomto odseku.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku
Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk: 10.09.2018 o 09:30 hod.
- Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1 Výzvy na predkladanie cenovej ponuky
celý text

ostatné | 22. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznámenie

Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici - OZNÁMENIE

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici požiadalo obce o spoluprácu pri preventívnom pôsobení vo vzťahu k vodičom motorových vozidiel. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bude v termíne od: 06.09.2018 - 08:00 do: 06.09.2018-15:30 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadenia distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Obmedzená distribúcia bude pre odberné miesta:
Kyslinky súpisné číslo 606 celý text

ostatné | 3. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Pozvánka

POZVÁNKA

Obec Čerín pozýva na Petropavlovský jarmok
Miesto konania: Čačín
Deň konania: 30. 06. 2018 celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva na predloženie cenovej ponuky -Výmena umelého trávnika

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Obec Hrochoť celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Banská Bystrica od 18.06.2018, 7.00 hod.
celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Zmena vo vývoze odpadu na 2. polrok 2018 1

Zmena vo vývoze odpadu na 2. polrok 2018

Harmonogram zberu odpadu na 2.polrok 2018 celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20. 06. 2018 celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Túlavé psy

Upozornenie

Túlavé psy celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Zaburiné pozmky

UPOZORNENIE

Zaburinené pozemky celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM - Tiesňové volania 112

Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
.

S CYKLOBUSOM NA KYSLINKY

Cyklobus celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
.

Starostovská kvapka krvi

24.5.2018 celý text

ostatné | 3. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
.

Výstava veteránov Hrochoť

24.4.2018 celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Poľana

Pozvánka na DOD Biosférickej rezervácie Poľana

Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
.

Nové vydanie Hrochotského hlásnika

Obecné noviny celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Zápis 01

Zápis do 1. ročníka

Pozvánka na slávnostný zápis do 1. ročníka
Dňa : 05. 04. 2018 - štvrtok
Čas : od 13.00 do 18.00 hod.
Kde : budova I. stupňa ZŠ celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
.

Zájazd na medzinárodnú výstavu kvetov Flora Olomouc

28.4.2018 celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi

Vypaľovanie trávy

celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Oznam

Oznam obecného úradu Hrochoť celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka cirkevného zboru ECAV na Slovensku Hrochoť celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Plán kultúrno-spoločenských akcií obce Hrochoť v roku 2018

Plán kultúrno-spoločenských akcií obce Hrochoť v roku 2018 celý text

ostatné | 2. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Upozornenie obce Hrochoť celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
.

Kalendár obce Hrochoť na rok 2018

Pripravili sme pre Vás obecný kalendár. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 18
posledná