A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

tu ku stianutiutu ku stiahnutiu (650.89 kB)

 

 

 

 

    

                             

                                                    

Správy

prvá
z 20
posledná

oznam

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Ozámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa: 20.08.2019 od: 07:00 hod - 16:30 hod celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
oznam

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 21.08.2019 od 07:00 hod - 16:30 hod celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Čerpanie dovolenky

Oznam

Všeobecný a zubný lekár neordinuje. celý text

ostatné | 12. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Požiar

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 08.07.2019, 10.00 hod do odvolania.celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
kniha

Hrsť zeme z otcovho hrobu - Anna Kozicová

Autorka knihy PhDr. Anna Kozicová vydala ďalšiu knižnú publikáciu - Hrsť zeme z otcovho hrobu. Príbeh je napísaný podľa skutočnosti. Knihu je možné zakúpiť u p.Kozicovej. Cena knihy je 7 Eur. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Hrochotský hlásnik

Nové vydanie Hrochotský hlásnik

Obecné noviny celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 v obci Hrochoť celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Oznamujeme, že dňa 13. 05. 2019 nebude Obecný úrad Hrochoť vybavovať stránky: overovanie, matrika, výber poplatkov z dôvodu školenia zamestnancov obce. celý text

ostatné | 12. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE

Finančná správa - e kasa celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Starostovská kvapka krvi

Starostovská kvapka krvi celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
NATUR PACK

NATUR-PACK

NATUR-PACK
Dizajn manuál celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
.

Zájazd TULLN - Rakúsko

Autobusový zájazd do záhrad Tulln celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Výsledky volieb prezidenta SR - II. kolo

Výsledky volieb prezidenta SR v roku 2019 - II. kolo celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Včera bola nájdená fenka nemeckého ovčiaka bez obojku.Nachádza sa v Detve v útulku OZ ZVIERATKOVO.SK.
V prípade záujmu kontaktujte telefónne číslo 0948 666 736. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky volieb prezidenta SR v roku 2019 - I.kolo

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Hrochoť - I.KOLO celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

UPN OBCE HROCHOŤ

Obci Hrochoť bolo dňa 13.03.2019 doručené ROZHODNUTIE OKRESNÉHO ÚRADU BANSKÁ BYSTRICA, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica č. OU-BB-OSZP3-2019/009185-020: strategický dokument „Územný plán obce Hrochoť – Zmeny a doplnky č. 1
Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celé znenie strategického dokumentu je zverejnené na stránke obce Hrochoť (www.hrochot.sk) a je k nahliadnutiu na obecnom úrade.

celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

UPOZORNENIE na jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

TVORIVÉ DIELNE

Pozvánka
TVORIVÉ DIELNE - ZDOBENIE VEĽKONOČNÝCH MEDOVNÍKOV
KEDY: 13.03.2019
KDE: zasadačka obecného úradu
celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Odpad

Harmonogram zberu odpadu na rok 2019

Harmonogram zberu odpadu na rok 2019 celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

ÚPN obce Hrochoť, Zmeny a doplnky č. 1

Bližšie informácie k Územnému plánu obce Hrochoť, zmenám a doplnkom č. 1 sú zverejnené na webovej stránke obce:
MENU
SAMOSPRÁVA
Územný plán obce Hrochoť celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
REKONŠTRUKCIA POLYTECHNICKÝ UČEBNÍ 1

REKONŠTRUKCIA POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ

REKONŠTRUKCIA POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ
Obec Hrochoť získala nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu polytechnických učební v základnej škole v maximálnej výške 125 698,25 EUR z celkových nákladov projektu 132 313, 95 EUR. V rámci rekonštrukcie sa vykonajú stavebné úpravy priestorov a technické vybavenie učební. Týmto sa zvýši celková kvalita vyučovacieho procesu v škole celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM - VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2019

Bližšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 sú zverejnené na webovej stránke obce:
MENU
VOĽBY
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

KLIENTSKÉ HODINY stavebného úradu pre občanov obce Hrochoť celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pozvánka

Pozvánka na 12. spoločenský ples
celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Voľby prezidenta SR 2019

OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

OZNAM
Bližšie informácie k voľbe prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 sú zverejnené na webovej stránke obce:
MENU
VOĽBY
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Túlavé psy

Túlavé psy v obci

Upozornenie na túlavé psy celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva 31.01.2019 1

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva 31.01.2019

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrochoť celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Usmernenie k registrácii chovu 1

Usmernenie k registrácii chovu

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Piesne moje, piesne

Piesne moje piesne - O ženách

Program speváckych skupín, ľudových hudieb a sólistov celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 20
posledná