A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

OZNAM

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2020    tu ku stiahnutiu

 

 

     

tu ku stiahnutiu                                       O B E C   H R O C H OŤ

       OBEC HROCHOŤ                     Obecný úrad, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1,  976 37  Hrochoť

 

 

Obec Hrochoť, v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom

“Finančná pomoc rodine Čatlošovej po požiari rodinného domu“

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky : Obec Hrochoť, IČO 00 313 475,

Účel dobrovoľnej zbierky : Finančný príspevok pre rodinu Čatlošovú, na nevyhnutné výdavky spojené s opravami po požiari rodinného domu.

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Hrochoť, vedený v Prima banka, pobočka Banská Bystria, číslo IBAN SK20 5600 0000 0012 0261 9017. Do správy sa uvedie meno prispievateľa, alebo názov spoločnosti.
  2. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Hrochoti, s označením ,,Dobrovoľná zbierka“

Doba konania dobrovoľnej zbierky : od 31.07.2020 do 31.12.2020

Finančné prostriedky získané zbierkou budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky (príjme a použití finančných prostriedkov) budú poslanci a verejnosť informovaní zverejnením údajov na úradnej tabuli, na webovej stránke obce Hrochoť www.hrochot.sk, prípadne zverejnením v médiách. Kontrolu použitia získaných finančných prostriedkov zabezpečí hlavná kontrolórka obce.

Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hrochoť, konanom dňa 10.08.2020, uznesením č. 131/2020

 

V Hrochoti, dňa 11.08.2020

 

                                                                                                                         Bc. Marian Mazúch v.r.

                                                                                                                         starosta obce Hrochoť

                                                    

Správy

prvá prechádzajúci
z 11
posledná

OZNAM

OZNAM

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že dňa 21.09.2020 to je v pondelok sa v našej obci uskutoční vývoz triedeného odpadu a to plastov. Vyložte si preto prosím žlté vrecia. celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

POZVÁNKA

Spomienkové podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Upracme Hrochoť

Obec Hrochoť sa pripája k medzinárodnej iniciatíve Svetového čistiaceho dňa, ktorá sa bude konať 19. septembra 2020 to je v sobotu, a jej cieľom je vyčistiť naše okolie.
Staňte sa aj Vy na jeden deň dobrovoľníkom a urobte si výlet do krásnej Hrochotskej prírody s jedným rozdielom, a to s rukavicami a s vrecom na odpad. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.upracme.sk pod názvom "Upracme Hrochoť" alebo na sociálnej sieti FB.

Vrecia na odpad si môžete vyzdvihnúť v sobotu 19.09.2020 v čase od 8.00 do 8.30 pred Obecným úradom
Naplnené vrecia s roztriedeným odpadom môžete priniesť pred dvor Obecného úradu


celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Vážení spoluobčania,
dňa 09.09.2020 to je v stredu sa v našej obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

PREDAJŇA POTRAVÍN MARTIN SELECKÝ ZATVORENÁ celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Informácia

Separovanie odpadu v obci Hrochoť

Prosíme našich občanov, aby sa aktívne zapojili do procesu separovania, nakoľko od toho závisia platby za komunálny odpad. Čím viac budeme separovať tým sa nám náklady za zneškodnenie odpadu nebudú zvyšovať. celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Sčitanie obyvateľov domov a bytov 2021

Tlačová správu, za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za prvé dva mesiace sčítania. celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

OZNAM - MUDr. Peter Heinrich neordinuje

Všeobecný lekár MUDr. Peter Heinrich oznamuje, že v dňoch 24.08.2020 a 25.08.2020 neordinuje. Zastupovať ho bude MUDr. Kapuscínska alebo MUDr. Sihelská v Poiklinike Mediklin Sládkovičova 7/A Banská Bystrica 1 poschodie. celý text

ostatné | 21. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že dňa 10.08.2020 sa v našej obci uskutoční zber triedeného odpadu a to kovov a tetrapakov. Vyložte si preto prosím červené vrecia. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM OKRESNÉHO ÚRADU BANSKÁ BYSTRICA

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027” celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že dňa 03.08.2020 to je v pondelok sa v našej obci uskutoční zber triedeného odpadu a to papiera. Vyložte si preto prosím modré vrecia. celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica oznamuje, že dňa 22.07.2020 bude z dôvodu poruchy odstávka dodávky vody v časti Hlavná ulica a to od Jednoty až po ulicu Močare, ulica Močare, Za Brezinku, Do Trávnika, Pod Lipie, Na Dúbravu. Odstávka dodávky vody bude trvať až do odstránenia poruchy. celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

Vážení spoluobčania,
Oznamujeme Vám, že dňa 20.07.2020 to je v pondelok sa v našej obci uskutoční vývoz triedeného odpadu a to skla. Vyložte si preto prosím zelené vrecia celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

OZNAM
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica oznamuje, že dnes 26.06.2020 30 minút po vyhlásení v miestnom rozhlase bude z dôvodu poruchy odstávka dodávky vody v časti Hlavná ulica a to od Zdravotného strediska až po ulicu Močare, ulica Močare, ulica Za Brezinku, ulica Do Trávnika a ulica Pod Lipie. Odstávka dodávky vody bude trvať až do odstránenia poruchy.
celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM OKRESNÉHO ÚRADU BANSKÁ BYSTRICA

VÝZVA - UPOZORNENIE celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

ZBER PAPIERA

Vážení spoluobčania,
dňa 29.06. 2020 to je v pondelok sa v našej obci uskutoční zber papiera celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

ZASTAVME NÁSILIE AJ V ČASE IZOLÁCIE

Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú mnohé deti, mladí a dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov či závislostí členov domácnosti. A hoci sa fyzická izolácia pomaly končí, psychická izolácia môže neustále pretrvávať. Obe však, číhajú za zatvorenými dverami bytov a domov, kde sa začína prebúdzať a rastie domáce násilie. celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

CYKLOBUS

S príchodom novej letnej sezóny a postupne odznievajúcimi obmedzeniami štartuje aj tento rok populárny Cyklobus. Rovnako ako minulú sezónu vás zavezie do obľúbených destinácií v okolí Banskej Bystrice.
Cyklobus premáva od 06. júna 2020 a bude premávať počas víkendov a sviatkov do 27. septembra 2020.
Podrobné informácie a tipy na výlety nájdete na www.centralslovakia.eu. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Informácia

Od narodenia Andreja Sládkoviča uplynulo 200 rokov.

od narodenia Andreja Sládkoviča uplynulo 200 rokov. Matica slovenská sa odvďačila jednej z najväčších osobností slovenských dejín, ktorá ustanovizeň aj zakladala, krátkym historickým dokumentom. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

PODPORTE OBNOVU FRESIEK V DÚBRAVICI

Aj pamiatky potrebujú chrániť. Mnohé sú v zlom stave a pomoc Nadácie VÚB môže zabezpečiť, že tu budú s nami aj naďalej.
Práve preto Nadácia VÚB každoročne vyhlasuje súťaž Poklady Slovenska, ktorou pomáha vzácnym kultúrnym pamiatkam grantom do výšky 50 000 €.
V stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica na predhorí Poľany boli objavené vzácne nástenné maľby. Nový výskum odkryl doposiaľ neznámu maliarsku výzdobu vytvorenú na prelome gotiky a renesancie (15.-16. st.) technikou al secco, teda maľbou na suchú omietku. Ikonografické scény z vrcholového obdobia nástennej maľby vo vidieckom sakrálnom umení pokrývajú steny temer v celom objekte. Popri ornamentoch sú odkryté aj figurálne biblické motívy, na víťaznom oblúku heraldické motívy a v sakristii erb Dúbravických. Obnova fresiek umožní rozšíriť zoznam stredovekých nástenných malieb na Slovensku. celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

CHRÁŇME SI NAŠU PRÍRODU

Vážení občania, obec pravidelne upratuje intravilán a extravilán obce hlavne od pet fliaš. Vzhľadom na tohtoročnú mimoriadnu situáciu evidujeme zvýšené množstvá odpadov pri pravidelných zberoch spoločnosťou Marius Pedersen. Obraciame sa na občanov, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijeme, aby si v rámci svojich možností upratali okolie svojich domov, primerane kosili a starali sa o svoje preddomie. Zároveň prosíme tých občanov, ktorí v rámci prechádzok po okolí obce sú ochotní pomôcť pri odstraňovaní nelegálnych skládok, aby si so sebou zobrali vrecia a pomohli upratať po arogantných spoluobčanoch, ktorí tieto skládky vytvárajú.
Vrecia s odpadom môžete priniesť pred bránu obecného úradu, v pracovných dňoch do dvora obecného úradu alebo kontaktujte pracovníkov obce, ak tieto vrecia zostanú v prírode.
Vyzývame občanov, aby s odpadom vrátane stavebného odpadu nakladali v zmysle platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
Fotodokumentácia z okolia obce.
celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

Zber železa a železného odpadu

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že v dňoch od 11.05.2020 do 15.05. 2020 bude prebiehať v našej zber železa a železného odpadu.
Uvedený odpad môžete priniesť do dvora obecného úradu v čase úradných hodín. V stredu bude zber prebiehať od 08.00 hod. do 18.00 hod. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Informácia o vývoze nebezpečného odpadu

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám, že v našej obci sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu.
Občania môžu nosiť nebezpečný odpad do dvora Obecného úradu v pracovných dňoch v čase úradných hodín od 11.05.2020 do 19.05 2020. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

CESTOVNÝ PORIADOK PLATNÝ OD NEDELE 10.05.2020

PRÍMESTSKÉ AUTOBUSY SAD ZVOLEN A.S. OD NEDELE 10. 5. 2020 DO ODVOLANIA JAZDIA AKO POČAS DNÍ ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa

Cieľom projektu je zmena palivovej základne pri výrobe tepla v objekte ZŠ z fosílnych palív na OZE - biomasu prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu "Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív". Obsahom hlavnej aktivity je rekonštrukcia a modernizácia kotolne s výmenou pôvodného kotla za dva nové vysoko účinné nízko emisné kotly na biomasu s dokonalejším spaľovaním, čím sa zníži množstvo produkovaných emisií a zvýši sa efektivita výroby energie ako aj rekonštrukciou rozvodov UK. Miestom realizácie projektu je Základná škola s materskou školou v obci Hrochoť.
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

Oznamuje, že v intraviláne obce Hrochoť sa našiel dron. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v čase úradných hodín. celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici odvoláva dňom 28.04.2020 od 12:00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

Letáčik s informáciami pre seniorov

Informačný letáčik s dôležitými telefonickými kontaktmi pre seniorov, na ktoré sa môžu seniori v prípade potreby obrátiť, takisto obsahuje stručné zásady prevencie pred koronavírusom. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN OBECNÝ ÚRAD HROCHOŤ

Obecný úrad Hrochoť oznamuje občanom, že od 27.04.2020 upravuje úradné hodiny pre verejnosť. celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

MIMORIADNY CESTOVNÝ PORIADOK

PLATNÝ OD 15.04.2020 DO ODVOLANIA celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 11
posledná