A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

OZNAM

                                                             

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

OZNAM

OZNAM

Oznamujeme, že dňa 13. 05. 2019 nebude Obecný úrad Hrochoť vybavovať stránky: overovanie, matrika, výber poplatkov z dôvodu školenia zamestnancov obce. celý text

ostatné | 12. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE

Finančná správa - e kasa celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Starostovská kvapka krvi

Starostovská kvapka krvi celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
NATUR PACK

NATUR-PACK

NATUR-PACK
Dizajn manuál celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
.

Zájazd TULLN - Rakúsko

Autobusový zájazd do záhrad Tulln celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Výsledky volieb prezidenta SR - II. kolo

Výsledky volieb prezidenta SR v roku 2019 - II. kolo celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Včera bola nájdená fenka nemeckého ovčiaka bez obojku.Nachádza sa v Detve v útulku OZ ZVIERATKOVO.SK.
V prípade záujmu kontaktujte telefónne číslo 0948 666 736. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

OZNAM - MUDr. Peter Heinrich neordinuje

Všeobecný lekár MUDr. Peter Heinrich odo dňa 20. marca 2019 do 22. marca 2019 neordinuje z dôvodu školenia. Zastupovať ho bude MUDr. Kapuscínska vo Vlkanovej. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky volieb prezidenta SR v roku 2019 - I.kolo

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Hrochoť - I.KOLO celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

UPN OBCE HROCHOŤ

Obci Hrochoť bolo dňa 13.03.2019 doručené ROZHODNUTIE OKRESNÉHO ÚRADU BANSKÁ BYSTRICA, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica č. OU-BB-OSZP3-2019/009185-020: strategický dokument „Územný plán obce Hrochoť – Zmeny a doplnky č. 1
Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celé znenie strategického dokumentu je zverejnené na stránke obce Hrochoť (www.hrochot.sk) a je k nahliadnutiu na obecnom úrade.

celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

UPOZORNENIE na jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

TVORIVÉ DIELNE

Pozvánka
TVORIVÉ DIELNE - ZDOBENIE VEĽKONOČNÝCH MEDOVNÍKOV
KEDY: 13.03.2019
KDE: zasadačka obecného úradu
celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Odpad

Harmonogram zberu odpadu na rok 2019

Harmonogram zberu odpadu na rok 2019 celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

ÚPN obce Hrochoť, Zmeny a doplnky č. 1

Bližšie informácie k Územnému plánu obce Hrochoť, zmenám a doplnkom č. 1 sú zverejnené na webovej stránke obce:
MENU
SAMOSPRÁVA
Územný plán obce Hrochoť celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
REKONŠTRUKCIA POLYTECHNICKÝ UČEBNÍ 1

REKONŠTRUKCIA POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ

REKONŠTRUKCIA POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ
Obec Hrochoť získala nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu polytechnických učební v základnej škole v maximálnej výške 125 698,25 EUR z celkových nákladov projektu 132 313, 95 EUR. V rámci rekonštrukcie sa vykonajú stavebné úpravy priestorov a technické vybavenie učební. Týmto sa zvýši celková kvalita vyučovacieho procesu v škole celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM - VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2019

Bližšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 sú zverejnené na webovej stránke obce:
MENU
VOĽBY
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

KLIENTSKÉ HODINY stavebného úradu pre občanov obce Hrochoť celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pozvánka

Pozvánka na 12. spoločenský ples
celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Voľby prezidenta SR 2019

OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

OZNAM
Bližšie informácie k voľbe prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 sú zverejnené na webovej stránke obce:
MENU
VOĽBY
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Túlavé psy

Túlavé psy v obci

Upozornenie na túlavé psy celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva 31.01.2019 1

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva 31.01.2019

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrochoť celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Usmernenie k registrácii chovu 1

Usmernenie k registrácii chovu

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Piesne moje, piesne

Piesne moje piesne - O ženách

Program speváckych skupín, ľudových hudieb a sólistov celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Daňové priznanie na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019
Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Harmongram

Harmonogram zberu odpadu v roku 2019 - január, február

Harmonogram celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Multifunkčné ihrisko

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy s materskou školou v Hrochoti má nový povrch. Obec pristúpila k výmene povrchu po tom, čo starý javil známky opotrebovania. Tieto práce boli: Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2018". Obec Hrochoť ďakuje Úradu vlády Slovenskej republiky za poskytnutú dotáciu.
Marian Mazúch, starosta obce
celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
.

POĎAKOVANIE

Marian Mazúch
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
PREDVIANOČNÁ VIEDEŇ  1

PREDVIANOČNÁ VIEDEŇ

Pozvánka na zájazd do Viedne v Predvianočnom adventnom období

Pozývame Vás na vianočné trhy do Viedne dňa 1.12.2018. Odchod autobusu - Hrochoť, Námestie A. Sládkoviča, 5:05 hod.

Na vianočné trhy sa môžete nahlásiť do 23.11.2018 na tel. č. 048/4190160, osobne na obecnom úrade, resp. elektronicky e-mail: hrochot@hrochot.sk
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu

Ministerstvo vnútra SR v rámci realizácie NP s názvom "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" uskutoční besedu: "Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu".
Beseda sa uskutoční dňa: 15. 11. 2018 o 15:30 hod. v priestoroch OU, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, Hrochoť
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 8
posledná