A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

OZNAM

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2020    tu ku stiahnutiu

 

 

     

tu ku stiahnutiu                                       O B E C   H R O C H OŤ

       OBEC HROCHOŤ                     Obecný úrad, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1,  976 37  Hrochoť

 

 

Obec Hrochoť, v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom

“Finančná pomoc rodine Čatlošovej po požiari rodinného domu“

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky : Obec Hrochoť, IČO 00 313 475,

Účel dobrovoľnej zbierky : Finančný príspevok pre rodinu Čatlošovú, na nevyhnutné výdavky spojené s opravami po požiari rodinného domu.

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Hrochoť, vedený v Prima banka, pobočka Banská Bystria, číslo IBAN SK20 5600 0000 0012 0261 9017. Do správy sa uvedie meno prispievateľa, alebo názov spoločnosti.
  2. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Hrochoti, s označením ,,Dobrovoľná zbierka“

Doba konania dobrovoľnej zbierky : od 31.07.2020 do 31.12.2020

Finančné prostriedky získané zbierkou budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky (príjme a použití finančných prostriedkov) budú poslanci a verejnosť informovaní zverejnením údajov na úradnej tabuli, na webovej stránke obce Hrochoť www.hrochot.sk, prípadne zverejnením v médiách. Kontrolu použitia získaných finančných prostriedkov zabezpečí hlavná kontrolórka obce.

Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hrochoť, konanom dňa 10.08.2020, uznesením č. 131/2020

 

V Hrochoti, dňa 11.08.2020

 

                                                                                                                         Bc. Marian Mazúch v.r.

                                                                                                                         starosta obce Hrochoť

                                                    

Správy

prvá prechádzajúci
z 12
posledná

OZNAM

OZNAM

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že dňa 30.11.2020 sa v našej obci uskutoční zber triedeného odpadu a to kovov a tetrapakov. Vyložte si preto prosím červené vrecia. celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

AKTUÁLNA EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval údaje vo vzťahu k súčasnej epidemiologickej situácii, v predmetnej prezentácii sa nachádzajú štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku i v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19.
Štatistiky zachytávajú výskyt ochorení v okolitých krajinách, počet vykonaných testov či zmeny v mobilite na území SR.
Uvedené sú počty pozitívnych prípadov nad 65 rokov, obsadenosť nemocničných lôžok a dáta reflektujú aj súčasnú situáciu v nemocniciach.
celý text

ostatné | 25. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že dňa 23.11.2020 to je v pondelok sa v našej obci uskutoční zber triedeného odpadu a to papiera. Vyložte si preto prosím modré vrecia. celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

ĎAKOVNÝ LIST PRE DHZO HROCHOŤ

DHZO Hrochoť si dňa 12.11.2020 prevzal ďakovný list od Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici za aktívnu pomoc pri likvidácií povodní v Banskej Bystrici.

celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad Hrochoť vykonáva všetky činnosti v štandardnom režime. Dňom 16.11.2020 ruší obmedzenie vykonávania činnosti obecného úradu.
Uvedené opatrenie ruší opatrenie z 28.10.2020
celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Vážení spoluobčania,
dňa 18.11.2020 to je v stredu sa v našej obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že dňa 16.11.2020 to je v pondelok sa v našej obci uskutoční vývoz triedeného odpadu a to plastov. Vyložte si preto prosím žlté vrecia. celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

USMERNENIE K OPATRENIAM VYPLÝVAJÚCIM Z DRUHÉHO KOLA CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejnilo „Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) zvlášť pre testované okresy a zvlášť pre netestované okresy. celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

Vážení spoluobčania,
Oznamujeme Vám, že dňa 09.11.2020 to je v pondelok sa v našej obci uskutoční vývoz triedeného odpadu a to skla. Vyložte si preto prosím zelené vrecia celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
.

Druhé kolo testovania na COVID-19

HARMONOGRAM celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
.

POĎAKOVANIE

COVID-19 celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

Zmena cestovného poriadku

Slovenská autobusová doprava Zvolen, závod Banská Bystrica ohlásila zmenu cestovného poriadku v čase od nedele 1. novembra 2020 do soboty 12. decembra 2020. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
.

TESTOVANIE NA COVID

Informácie k testovaniu celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

OD 29.10.2020 ZRUŠENÉ ÚRADNÉ HODINY DO ODVOLANIA
celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

PREHĽAD NOVÝCH OPATRENÍ PROTI PANDÉMII KORONAVÍRUSU

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobyt v prírode v okrese bydliska. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OD 24. OKTÓBRA 2020 DO 1. NOVEMBRA 2020 JE VYHLÁSENÝ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že Zákaznícke centrá budú pracovať v uzavretom režime od 22.10.2020 do odvolania.
celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Tlačová správa za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za štyri mesiace

Tlačová správa za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za štyri mesiace celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

OBRIA TEKVICA

Keď pani Ľubica Blašková kupovala semiačka tekvice, ani len na um jej neprišlo, že ich raz bude prevážať na fúriku za pomoci susedov.
Na jar do pripravenej pôdy zasadila semiačka, ktoré so zaťom pravidelne okopávali, výdatne polievali a potom už len rástli. Rekordný výpestok má váhu 39,4 kg.
celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

ZBER ODPADU

V tomto jesennom období pracovníci VPP vyčistili vybrané lokality – od medokýša po Hrochotský mlyn. Vyzbierali niekoľko vriec voľne pohodeného odpadu v prírode, prevažnú väčšinu opäť tvorili hrubostenné plastové pivné fľaše hnedej farby.
Upozorňujeme na to, že plasty sa v prírode nerozložia.
Rozpadajú sa na menšie čiastočky zvané mikroplasty, ktoré ďalej ohrozujú prírodu, zvieratá aj človeka.
celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenia s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

VYŠÍVANIE KRIVOU IHLOU

Nedávno navštívila Hrochoť známa slovenská šperkárka a dizajnérka Petra Toth.
Vo svojej tvorbe používa pôvodné slovanské ornamenty.Prišla sa inšpirovať k pani Zuzane Mazúchovej, nechala si predviesť vyšívanie krivou ihlou v priamom prenose. Následne si pozrela nádhernú kolekciu hrochotských krojov z dielne pani Zuzky.
celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

COVID-19 - PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA PLATNÉ OD 15.10.2020

Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku sprísnil nasledovné opatrenia.
Od štvrtka 15. októbra 2020 bude platiť:
- povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri
- zákaz hromadných podujatí
- reštaurácie budú môcť podávať len zabalené jedlo a jeho konzumácia bude možná iba v exteriéri
- zatvoria sa fitnesscentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská, sauny
- obchody s potravinami a drogérie budú povinné vymedziť čas nákupu pre seniorov medzi 9. a 11. hodinou
- obmedzí sa aj počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách (1 osoba na 15 m2).
Minister zdravotníctva Marek Krajčí upresnil, že rúška budú povinné v exteriéri v obciach a mestách. Výnimka na nosenie rúška bude platiť len mimo obce a miest pre rodinu, keď pôjde spolu, alebo pokiaľ budú ľudia od seba vzdialení viac ako päť metrov.

celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.oznamuje občanom, že v dňoch 15.10., 16.10. a 19.10. 2020 budú pracovníci vodárenskej spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov v našej obci. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica zasiela oznámenie o registrácií farmy. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Slovenský deň kroja

Vážení spoluobčania,
Dokumentárny film Slovenský deň kroja, ktorý bol spracovaný zo záberov a obrazov nakrúcaných v našej obci, bude odvysielaný dňa 11.10. 2020 to je v nedeľu o 20.00 hod. na RTVS 2. celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa

Cieľom projektu bola zmena palivovej základne pri výrobe tepla v objekte ZŠ z fosílnych palív na OZE - biomasu prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu "Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív". Obsahom hlavnej aktivity bola rekonštrukcia a modernizácia kotolne s výmenou pôvodného kotla za dva nové vysoko účinné nízko emisné kotly na biomasu s dokonalejším spaľovaním, čím sa znížilo množstvo produkovaných emisií a zvýši sa efektivita výroby energie ako aj rekonštrukciou rozvodov UK. Miestom realizácie projektu bola Základná škola s materskou školou v obci Hrochoť.

Fotodokumentácia z rekonštrukcie kotolne je zverejnená v časti Fotogaléria. celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 DEVIATA AKTUALIZÁCIA celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM COVID-19

OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
tu ku stiahnutiu

OZNAM

GENERÁLNY PARDON
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020
celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 12
posledná