A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Harmongram

   

 

                                                          

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

OZNAM

VOĽBY DO NR SR v roku 2020

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

"Separujme spolu za krajšiu obec"

Odpad je jedným z najväčších nebezpečenstiev pre naše životné prostredie. Neustále zvyšovanie produkcie rôznych druhov odpadu, vrátane komunálneho odpadu predstavuje problémy ekologického, ekonomického i spoločenského charakteru.
celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

OZNAM - MUDr. Peter Heinrich neordinuje

Všeobecný lekár MUDr. Peter Heinrich dňa 30 a 31.októbra 2019 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Kapuscínska vo Vlkanovej. celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
foto

Fsk Hrochoťan v súťaži „Ozývaj sa hlase“

Minulý týždeň  Folklórna skupina Hrochoťan zvíťazila  v súťaži  „Ozývaj sa hlase“ organizovanej Stredoslovenským osvetovým strediskom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom v rámci festivalu Bystrická folklórna haravara. Zlaté pásmo vybojovala folklórna skupina s Trávnicami a postupuje do celoštátneho kola.
Srdečne blahoželám.
Marian Mazúch, starosta obce
celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Komasácia

Oznámenie o zahájení vykonania prieskumu záujmu o pozemkové úpravy v k.ú. Hrochoť

„Vo veci prípravného konania projektu pozemkových úprav v k. ú. Hrochoť bol dňom 10.10.2019 zahájený prieskum záujmu vlastníkov pozemkov a iných účastníkov o vykonanie pozemkových úprav v katastrálnom území Hrochoť. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny.
Povinnosti občanov celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Koordinančné združenie obcí a miest mikroregiónu PODPOĽANIA  pripravilo Petície za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR, ktorá je adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM - ordinovanie v ZS Hrochoť

OZNAM
MUDr. Peter Heinrich oznamuje, že dňa 11.10.2019 ordinuje len v ZS Čerín.
Od 15. októbra 2019 ordinuje už štandardne aj v ZS Hrochoť. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
.

VIANOČNÁ PRAHA

Informácie k autobusovému zájazdu do Prahy celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM - všeobecný lekár neordinuje do 04.10.2019

OBEC HROCHOŤ a všeobecný lekár MUDr. Peter Heinrich oznamujú, že z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie priestorov zdravotného strediska  v Hrochoti nebude všeobecný lekár ordinovať do 04.10.2019. 

Počas rekonštrukcie bude ordinovať  len v zdravotnom stredisku Čerín.  celý text

ostatné | 2. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Oznam obecného úradu Hrochoť celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
oznam

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Ozámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa: 20.08.2019 od: 07:00 hod - 16:30 hod celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
oznam

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 21.08.2019 od 07:00 hod - 16:30 hod celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Čerpanie dovolenky

Oznam

Všeobecný a zubný lekár neordinuje. celý text

ostatné | 12. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Požiar

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 08.07.2019, 10.00 hod do odvolania.celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
kniha

Hrsť zeme z otcovho hrobu - Anna Kozicová

Autorka knihy PhDr. Anna Kozicová vydala ďalšiu knižnú publikáciu - Hrsť zeme z otcovho hrobu. Príbeh je napísaný podľa skutočnosti. Knihu je možné zakúpiť u p.Kozicovej. Cena knihy je 7 Eur. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Hrochotský hlásnik

Nové vydanie Hrochotský hlásnik

Obecné noviny celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 v obci Hrochoť celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

OZNAM

Oznamujeme, že dňa 13. 05. 2019 nebude Obecný úrad Hrochoť vybavovať stránky: overovanie, matrika, výber poplatkov z dôvodu školenia zamestnancov obce. celý text

ostatné | 12. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE

Finančná správa - e kasa celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Starostovská kvapka krvi

Starostovská kvapka krvi celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
NATUR PACK

NATUR-PACK

NATUR-PACK
Dizajn manuál celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
.

Zájazd TULLN - Rakúsko

Autobusový zájazd do záhrad Tulln celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
OZNAM

Výsledky volieb prezidenta SR - II. kolo

Výsledky volieb prezidenta SR v roku 2019 - II. kolo celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Včera bola nájdená fenka nemeckého ovčiaka bez obojku.Nachádza sa v Detve v útulku OZ ZVIERATKOVO.SK.
V prípade záujmu kontaktujte telefónne číslo 0948 666 736. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky volieb prezidenta SR v roku 2019 - I.kolo

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Hrochoť - I.KOLO celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

UPN OBCE HROCHOŤ

Obci Hrochoť bolo dňa 13.03.2019 doručené ROZHODNUTIE OKRESNÉHO ÚRADU BANSKÁ BYSTRICA, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica č. OU-BB-OSZP3-2019/009185-020: strategický dokument „Územný plán obce Hrochoť – Zmeny a doplnky č. 1
Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celé znenie strategického dokumentu je zverejnené na stránke obce Hrochoť (www.hrochot.sk) a je k nahliadnutiu na obecnom úrade.

celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

UPOZORNENIE na jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

TVORIVÉ DIELNE

Pozvánka
TVORIVÉ DIELNE - ZDOBENIE VEĽKONOČNÝCH MEDOVNÍKOV
KEDY: 13.03.2019
KDE: zasadačka obecného úradu
celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 8
posledná