A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Profil verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ :      Obec Hrochoť 

Sídlo :                                  Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť 

IČO :                                    00313475

DIČ :                                    2021115855

Štatutárny zástupca :      Bc. Marian Mazúch

E-mail :                               hrochot@hrochot.sk, marian.mazuch@hrochot.sk

Telefón :                             0484190160

Fax :                                    0484190162

 

 

Výzvy na predkloženie cenovej ponuky 

 

„Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku – Obec Hrochoť“

Výzva na predloženie cenovej ponuky

tu ku stiahnutiu

 

„Stavebné plochy pri dome smútku v Hrochoti s mobiliárom - ETAPA 1“

Výzva na predloženie cenovej ponuky

tu ku stiahnutiu

Príloha č. 2 Geodetické zameranie lokality

tu ku stiahnutiu

Príloha č. 3 mapa

tu ku stiahnutiu

 

„Odstavné a parkovacie plochy pri dome smútku v Hrochoti“

Výzva na predloženie cenovej ponuky

tu ku stiahnutiu

Príloha č. 2 Geodetické zameranie lokality

tu ku stiahnutiu

 

"Spracovateľ ÚPD"

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

 

Príloha č. 2 - Formulár cenovej ponuky 

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

 

Parkovacie plochy

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

tu ku stiahnutiu

Príloha č. 2 Geodetické zameranie lokality

tu ku stiahnutiu

 

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Obec Hrochoť 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu