A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Späť

Predchádzanie vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchraného zboru v Banskej Bystrici informuje občanov o ustanoveniach zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zárevň upozorňuje na dodržiavanie vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu. 

Predchádzanie vzniku požiaru

Predchádzanie vzniku požiaru

Vyvesené: 19. 9. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2017

Zodpovedá: Mgr. Anna Zátrochová

Späť