A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

.

 

Okres : Banská Bystrica

 

Mikroregión : Severné Podpoľanie

                           Podpoľanie

 

Prvá písomná zmienka : 1296

 

Nadmorská výška : 636 m.n.m

 

Počet obyvateľov : 1486

 

 

12.10.2018

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Detail

12.10.2018

OZNAM - OBMEDZENIE POHYBU VOZIDIEL

OZNAM - OBMEDZENIE POHYBU VOZIDIEL

Detail Aktuality

08.10.2018

Územný plán obce Hrochoť, zmeny a doplnky č. 1

Územný plán obce Hrochoť, zmeny a doplnky č. 1

Detail Aktuality

05.10.2018

Jesenné upratovanie v Hrochoti 2018

Výzva na zapojenie sa do jesenného upratovania v obci Hrochoť.

Detail Aktuality

04.10.2018

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Detail Aktuality

03.10.2018

Oznam

Odpočet vodomerov

Detail Aktuality

03.10.2018

Upozornenie

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Detail Aktuality

21.09.2018

OZNAM - OBMEDZENIE POHYBU VOZIDIEL

Stavebný dozor Ing. P. Novota oznamuje obmedzenie pohybu všetkých vozidiel, t.j. ZÁKAZ VJAZDU, MIMO VOZIDIEL STAVBY v rámci stavby: "LC Hrochoťská dolina, rekonštrukcia" od 21. 09. 2018 do 30. 09. 2018 - nedeľa vrátane z dôvodu realizácie stabilizácie podkladovej vrstvy a dodržania technologického postupu.

Detail Aktuality

14.09.2018

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny OZNAMUJE, že dňa 05. 10. 2018 o 10:00 hod. sa v zasadačke na prízemí na Mestskom úrade v Detve bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048

Detail Aktuality

13.09.2018

OZNAM

Obec Hrochoť oznamuje, že od 24. 09. 2018 zriaďuje na obecnom úrade obce Hrochoť klientské hodiny stavebného úradu pre občanov obce Hrochoť.

Detail Aktuality

24.08.2018

Oznam

Všeobecný lekár neordinuje.

Detail Aktuality