A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

.

 

.

Okres : Banská Bystrica

 

Mikroregión : Severné Podpoľanie

                           Podpoľanie

 

Prvá písomná zmienka : 1296

 

Nadmorská výška : 636 m.n.m

 

Počet obyvateľov : 1486

 

 

03.07.2018

Turistický pochod na Poľanu 2018

Turistický pochod na Poľanu 2018

Poľana 2018

Detail

03.08.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bude v termíne od: 06.09.2018 - 08:00 do: 06.09.2018-15:30 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadenia distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia bude pre odberné miesta: Kyslinky súpisné číslo 606

Detail Aktuality

20.07.2018

Oznam

Všeobecný lekár neordinuje.

Detail Aktuality

21.06.2018

POZVÁNKA

Obec Čerín pozýva na Petropavlovský jarmok Miesto konania: Čačín Deň konania: 30. 06. 2018

Detail Aktuality

18.06.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky -Výmena umelého trávnika

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Obec Hrochoť

Detail Aktuality

18.06.2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Banská Bystrica od 18.06.2018, 7.00 hod.

Detail Aktuality

15.06.2018

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 15.06.2018,07.00 hod do odvolania.

Detail Aktuality

14.06.2018

Zmena vo vývoze odpadu na 2. polrok 2018

Harmonogram zberu odpadu na 2.polrok 2018

Detail Aktuality

14.06.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20. 06. 2018

Detail Aktuality

11.06.2018

Upozornenie

Túlavé psy

Detail Aktuality

11.06.2018

UPOZORNENIE

Zaburinené pozemky

Detail Aktuality