A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

.

 

.

.

Okres : Banská Bystrica

 

Mikroregión : Severné Podpoľanie

                           Podpoľanie

 

Prvá písomná zmienka : 1296

 

Nadmorská výška : 636 m.n.m

 

Počet obyvateľov : 1486

 

 

19.11.2017

Uvítanie detí do života

2017

Detail

09.11.2017 - 25.11.2017

Schválená úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4

Detail Úradná tabuľa

02.11.2017

Vianočné trhy Budapešť

Propozície

Detail Aktuality

27.10.2017

Pasportizácia cintorína

Pripravili sme pre Vás novú službu, vďaka ktorej sa budete môcť lepšie orientovať na našom cintoríne. Informačná tabuľa s mapou hrobových miest sa nachádza pri hlavnom vchode do cintorína.

Detail Aktuality

09.10.2017

Výberové konanie - Obec Poniky

Vyhlásenie výberového konania na miesto zamestnanca obecného úradu Poniky

Detail Aktuality

05.10.2017

Hrochotský hlásnik

Prinášame Vám druhé vydanie obecných novín, ktoré si môžete pozrieť v sekcii Hrochotský hlásnik a následne aj stiahnuť vo formáte PDF.

Detail Aktuality

22.09.2017

Pozvánka

Pozvánka

Detail Aktuality

19.09.2017 - 30.11.2017

Predchádzanie vzniku požiaru

Detail Úradná tabuľa

09.08.2017

Oznam

Rekonštrukcia vykurovacieho systému v kultúrnom dome Hrochoť - kinosála

Detail Aktuality

04.08.2017

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 2.8.2017, 15.00 hod do odvolania. OR HaZZ v Banskej Bystrici dňa 23. 08. 2017 od 08.00 hod. ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Banská Bystrica

Detail Aktuality

19.07.2017

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.08.2017

Detail Aktuality